PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo - Việt 5 MU-VIET.VN Sever Mới Huyền Thoại KO Ủy Thác + WEBSHOP Open 13h-18/07
 2. Thông Báo Chung Bảo trì Từ 17h Đến 19h Nâng cấp Antihack UGK
 3. Thông Báo - Việt 5 Thông Tin Alpha Test Mu Việt - Phiên Bản Season 6.9 No WebShop
 4. Thông Báo - Việt 5 Thông tin Bảng GHRS và Hệ Thống Skill Nhân Vật Open 13h 18/07/2017
 5. Thông Báo - Việt 5 Tuyển Dụng Nhân Lực - Hỗ Trợ Diễn Đàn Máy Chủ Huyền Thoại
 6. Thông Báo - Việt 5 Bảo trì kết thúc Alphatest Cho phép đăng ký tài khoản open
 7. Thống Báo Bá Vương Bảo Trì Máy Chủ 9h đến 11h 18/7/2017
 8. Thống Báo Bá Vương Hoàn tất bảo trì lúc 11h15p
 9. Thông Báo - Việt 5 Bảo trì nâng cấp Antihack chống hack 100% từ 8h Đến 10h 22/07
 10. Thông Báo Chung Hoàn tất bảo trì. Yêu cầu các bạn tại lại game.
 11. Thông Báo - Việt 5 Thông báo về đua TOP 5 ngày
 12. Thống Báo Bá Vương Chuyển Sever Bá Vương Qua MUViet.NET.VN
 13. Thống Báo Bá Vương LINK Gộp Sever Bá Vương Qua muviet.net.vn Sever Thiên Sứ
 14. Thông Báo - Việt 5 Gộp muthaiduong.vn sever Hoàn Mỹ vào mu mình
 15. Thông Báo - Việt 5 Công Thành Chiến Sever Huyền Thoại Lần 1 20h Ngày 06/08
 16. Thông Báo - Việt 5 TOPIC Gửi Thông báo hỗ trợ trong game
 17. Thông Báo - Việt 5 Block nhân vật NamTuoc Để Điều tra
 18. Thông Báo - Việt 5 Luật PK Đấu trường Quyết liệt
 19. Thông Báo Quyền Năng Mu-Viet.VN Sever Mới Quyền Năng Open 13h Ngày 22/08 Không WEBSHOP
 20. Thông Báo Chung Bảo trì toàn bộ máy chủ 9h Đến 12h Cập nhật phiên bản mới
 21. Thông Báo Quyền Năng Thông tin Sever Open Beta và Giới hạn Reset - Máy chủ Quyền Năng
 22. Thông Báo Quyền Năng Nghiêm Cấm Rao Bán ACC trong thời gian Đua Top Open Beta
 23. Thông Báo Quyền Năng Tuyển Dụng Mod Và Supper Mod Sever Quyền Năng
 24. Thông Báo Chung Bảo Trì Toàn Bộ Sever từ 9h15 đến 15h 18/8 có thể hoàn tất sớm hơn
 25. Thông Báo Chung Bảo Trì Hoàn Tất - Các bạn tải lại Game Để vào Game 18/8/2017
 26. Thông Báo Quyền Năng Cập nhật Event InGame Mu Việt
 27. Thông Báo Quyền Năng Bảo trì kết thúc Alphatest- cho phép đăng ký toàn khoản Open
 28. Thông Báo Quyền Năng Tặng Giftcode Tân thủ Bùa + Gấu và Đại quỷ 255HP Cho tất cả mọi người
 29. Thông Báo - Việt 5 Gộp MU Đẳng Cấp quá Sever Huyền Thoại
 30. Thông Báo Quyền Năng Tạm thời khóa chức năng nạp thẻ.
 31. Thông Báo Chung Sắp tới BQT Sẽ update 1 số tính năng mới
 32. Thông Báo Quyền Năng Gộp Thêm menber vào sever Quyền Năng
 33. Thông Báo Quyền Năng Tăng Master 600d Mở chức năng rs hộ Sever Quyền Năng
 34. Thông Báo Chung Bảo trì máy chủ 9h10 ngày 07/09 Update Antihack
 35. Thông Báo Quyền Năng Hoàn Tất Bảo Trì Sever Quyền Năng Lúc 9h31p
 36. Thông Báo Quyền Năng Vấn Đề point tu luyện các bạn tham khảo
 37. Thông Báo Quyền Năng CTC sẽ mở vào 20h tối mai thứ 3 nhé
 38. Thông Báo Quyền Năng Điểu chỉnh 1 số tính năng Sv Quyền Năng
 39. Thông Báo Quyền Năng Bảo trì máy chủ cập nhât lúc 12h đến 12h05
 40. Thông Báo Quyền Năng Bảo trì máy chủ đến 12h ngày hôm nay
 41. Thông Báo Quyền Năng MUVNN.VN Sever Quyền Năng
 42. Thông Báo Quyền Năng Topic tổng hợp các bạn gộp qua mất MT .. Đại Quỷ .. VV
 43. Thông Báo Quyền Năng Điều chỉnh 1 số thích hợp để MU ổn đinh lâu dài hơn
 44. Thông Báo Chung Sắp tới BQT có Open sever các bạn cho ý kiến xem sao
 45. Thông Báo Hoàng Long MU-Viet.VN Sever Mới Hoàng Long Huyền Thoại Trở Lại 13h Ngày 10/10
 46. Thông Báo Hoàng Long Thông tin chính về các Sự kiện, phân bố Sub Open Beta - Hoàng Long
 47. Thông Báo Hoàng Long Các tính năng mới hoàn thiện tại Mu Việt Máy chủ Hoàng Long
 48. Thông Báo Hoàng Long Mu Bank - Hỗ trợ giao dịch Account và Item
 49. Thông Báo Hoàng Long Thời gian Sự kiện hàng ngày trong Game
 50. Thông Báo Hoàng Long Nghiêm Cấm Rao Bán ACC trong thời gian Đua Top Open Beta
 51. Thông Báo Hoàng Long Để 1 Sever Hoàn Thiện Các bạn cho đóng góp ý kiến hợp lý
 52. Thông Báo Hoàng Long Thông tin AllPhaTest Sever Hoàng Long
 53. Thông Báo Chung 10h30 Bảo trì máy chủ 10p đến 15p
 54. Thông Báo Hoàng Long Thông tin GHRS Open toàn bộ máy chủ Hoàng Long
 55. Thông Báo Hoàng Long Bảo Trì kết thúc Alphatest cho phép tạo tài khoản Open
 56. Thông Báo Hoàng Long Tặng Giftcode Tân thủ Bùa + Gấu + Đại Quỷ 255 HP Chào mừng Open
 57. Thông Báo Quyền Năng Công Thành Chiến Lần 4 20h Ngày 14/10 Sever Quyền Năng
 58. Thông Báo Hoàng Long Hiện tại top phú hộ đêm nay bị phá.
 59. Thông Báo Hoàng Long Do hệ thông web Đang có bị phá BQT Đóng chức năng nạp thẻ
 60. Thông Báo Hoàng Long Do sự cố máy chủ tạm hoãn đua top hôm nay chuyển qua ngày 21/10
 61. Thông Báo Hoàng Long Tăng tỷ lệ rơi LV và HHHT Sever Hoàng Long
 62. Thông Báo Quyền Năng Tăng Drop Linh hồn conder Sever Quyền Năng
 63. Thông Báo Hoàng Long Gộp thêm người vào Sever Hoàng Long
 64. Thông Báo Hoàng Long Hoãn CTC sang 20h ngày 03/11
 65. Thông Báo Quyền Năng Hoãn CTC Qua Ngày 7/11
 66. Thông Báo Chung Bảo trì máy chủ từ 12h15 Đến 18h Tối
 67. Thông Báo Quyền Năng Event Công Thành Chiến Lần 6 Sever Quyền Năng
 68. Thông Báo Chung 9h ngày 06/12 Bảo trì cập nhật Antihack ICM phiên bản mới
 69. Thông báo - MU Việt 4 MU-Viet.VN Sever Mới MU Việt 4 No WebShop 13h Ngày 12/12
 70. Thông báo - MU Việt 4 Các tính năng mới hoàn thiện tại Mu Việt
 71. Thông báo - MU Việt 4 Thông tin chính về các Sự kiện, phân bố Sub Open Beta
 72. Thông báo - MU Việt 4 Thông tin Alphatest Sever MU Việt 4 - Open 13h 12/12
 73. Thông Báo Chung Bảo trì Sever Quyền Năng Và Sever Hoàng Long
 74. Thông báo - MU Việt 4 Bảo Trì kết thúc Alphatest cho phép tạo tài khoản Open
 75. Thông Báo Hoàng Long Gộp Sever Hoàng Long Với MU Việt
 76. Thông báo - MU Việt 4 Bảo Trì Web để sửa lỗi
 77. Thông Báo Hoàng Long Link Gộp Sever Hoàng Long Qua MU Việt
 78. Thông báo - MU Việt 4 Tổng Kết Đua Top 5 ngày Sever Mu Việt 4
 79. Thông báo - MU Việt 4 Tổng Kết Top Phú Quý OpenBeta sever Mu Việt 4
 80. Thông báo - MU Việt 4 Công Thành Chiến Sever Việt 4 20h ngày 27/12
 81. Thông báo - MU Việt 4 Gộp sever MU Việt 4 Qua MU Đẳng cấp
 82. Thông Báo - Việt 5 MU-Viet.VN Sever Mới MU Việt 5 No WebShop 13h Ngày 28/01
 83. Thông Báo - Việt 5 Thông tin Alphatest máy chủ MU Việt 5
 84. Thông Báo - Việt 5 Thông tin chính về các Sự kiện, phân bố Sub Open Beta
 85. Thông Báo - Việt 5 Chính Sách Luật Chống Phá Giá Vpoint
 86. Thông Báo - Việt 5 Cách thức nạp thẻ qua ATM Tăng 20% nạp thẻ
 87. Thông Báo - Việt 5 Nghiêm cấm giao bán account trong game
 88. Thông Báo - Việt 5 Bảo Trì kết thúc Alphatest cho phép tạo tài khoản Open
 89. Thông Báo Chung Thân Gửi Toàn Thể Member
 90. Thông Báo - Việt 5 Tổng Kết Tốp 48h sever Việt 5
 91. Thông Báo Chung Bảo trì máy chủ 20p.
 92. Thông Báo - Việt 5 Chốt top phú Hộ Việt 5
 93. Thông Báo - Việt 5 Tổng Kết All 10 Ngày SV Việt 5
 94. Thông Báo - Việt 5 Thơi Gian và phần thưởng event giải cưu công chúa
 95. Thông Báo - Việt 5 Event Nạp Tích Lũy Nhận Qùa Khủng Nhân Dịp tết Nguyên Đán
 96. Thông Báo - Việt 5 Lịch Gộp Sever việt 5 qua muviet.net.vn
 97. Thông Báo - Việt 5 Tổng Kết tốp class
 98. Thông Báo - Việt 5 Tặng Giftcode để Gộp máy chủ cho cân bằng
 99. Thông Báo - Việt 5 Báo danh nhận Giftocde Gộp máy chủ
 100. Thông Báo - Việt 5 Link gộp chuyển Sever máy chủ Việt 5 sang máy chủ MU Việt 2
 101. Thông Báo - Việt 5 Báo danh lại để nhận giftcode
 102. Thông báo - Tarkan MU-Viet.VN Ra Máy Chủ Mới Thiên Sứ Open 13h Ngày 03/04 - Test 13h 01/04
 103. Thông báo - Tarkan Cập nhật link tải game mới máy chủ Thiên Sứ
 104. Thông báo - Tarkan Thông tin AlphaTest máy chủ Thiên Sứ
 105. Thông báo - Tarkan 21h Bảo trì kết thúc Alphatest - Yêu cầu các bạn tải lại bản game mới
 106. Thông báo - Tarkan Thông báo nạp thẻ máy chủ Thiên Sứ qua ATM
 107. Thông báo - Tarkan Bảo trì máy chủ 20p - Bảo dưỡng máy chủ
 108. Thông báo - Tarkan Bảo trì máy chủ. Để kiểm tra lại antihack
 109. Thông báo - Tarkan Gộp máy chủ MU Việt Nam và Máy chủ Thiên Sứ
 110. Thông báo - Tarkan Tổng kết đua Danh Vọng ngày máy chủ Thiên Sứ Và Huyền Thoại ( Ai thiếu nhận )
 111. Thông báo - Tarkan Để all các bạn đều RL BQT sẽ Tăng Số lần rs
 112. Thông báo - Tarkan Hướng Dẫn Nạp Gcoin qua ATM ( Banking)
 113. Thông Báo Chung bảo trì máy chủ đến 12h30 khác phục sự có đường chuyền
 114. Thông báo - Tarkan Sắp tới MU-VIET.VN Chuẩn bị đón chào 2 MU Chuyển bị gộp vào
 115. Thông báo - Tarkan Công thành chiến Máy chủ Thiên Sứ - 20h ngày 15/5
 116. Thông Báo Đế Vương MU-Viet.VN Ra Máy Chủ Đế Vương Open 13h Ngày 26/06
 117. Thông Báo Đế Vương Thông Tin Alphatest máy chủ Đế Vương
 118. Thông Báo Đế Vương Thông tin chính về các Sự kiện, phân bố Sub Open Beta
 119. Thông Báo Đế Vương 22h Bảo trì kết thúc Alphatest Và Cho Tạo Tài khoản
 120. Thông Báo Đế Vương Sự Kiện InGame Máy chủ ĐẾ Vương
 121. Thông Báo Đế Vương Bảo trì cập nhật Antihack Mạnh hơn
 122. Thông báo - Tarkan Thông Tin Alphatest máy chủ Thiên Sứ
 123. Thông báo - Tarkan Cập nhật link tải game mới - Open 04/09
 124. Thông báo - Tarkan Bảo kết thúc Alphatest - cho phép đăng ký Open
 125. Thông Báo Mới Bảo Trì máy chủ 12h00 đến 12h20 15/9 - Nâng Cấp Sever
 126. Thông Báo Chung Link cập nhật Update mới. Các bạn tải ở đây !!
 127. Thông báo - Tarkan Tổng kết đua TOP ALL Sever MU Việt
 128. Thông Báo Chung Thông Tin Alpha Test máy chủ Tarkan
 129. Thông Báo Chung Cập nhật linh tải game máy chủ Tarkan
 130. Thông Báo Chung MU Việt - Máy chủ mới Tarkan - Open 13h ngày 13/11 Không WebShop
 131. Thông Báo Chung Bảo trì kết thúc Alphatest . Các bạn phải đăng ký tài khoản Open - TARKAN
 132. Thông Báo Mới Event đua top Guild PeNgoc - sv tarkan
 133. Thông Báo Chung Bảo trì máy chủ gộp sang MU-FPT.VN 30/12/2018
 134. Thông Báo Chung Link Gộp máy chủ Mu-Viet.VN sang Mu-FPT.VN [30.12.2018]
 135. Thông Báo - Kim Long MU Việt - Máy chủ mới KIM LONG- Open 13h ngày 16/02 Không WebShop
 136. Thông Báo - Kim Long Thông Tin Alpha Test máy chủ Kim Long
 137. Thông Báo - Kim Long Bảo trì kết thúc Alphatest . Các bạn phải đăng ký tài khoản Open
 138. Thông Báo - Kim Long Cảnh giác với lừa đảo mạo danh Admin báo đồ
 139. Thông Báo - Kim Long Gộp MU FPT và Mu Hà Nội vào máy chủ KimLong
 140. Thông Báo - Kim Long Bảo trì máy chủ từ 7h sáng đến 8h ngày 08/03/2019
 141. Thông Báo - Kim Long Cập nhật Upresét max ngày cho các bạn công việc
 142. Thông Báo - Kim Long Cập nhật Linh hồn Conder và đồ 380 vào kundun
 143. Thông Báo - Kim Long Bảo trì nâng ram máy chủ Kim Long 8h đến 10h ngày 13/03/2019
 144. Thông Báo - Kim Long Gộp máy chủ Kim Long qua MU Hà Nội
 145. Thông Báo - Kim Long Báo danh đổi wing 2.5 qua wing 3
 146. Thông Báo - Kim Long Link chuyển sever MU-VIET.VN Qua MUHANOI.VN
 147. Thông Báo Quyền Năng MU Việt - Máy chủ mới Quyền Năng - Open 13h ngày 21/05 - Không WebShop
 148. Thông Báo Quyền Năng Thông Tin Alpha Test máy chủ Quyền Năng
 149. Thông Báo Quyền Năng Bảo trì kết thúc Alphatest . Các bạn phải đăng ký tài khoản Open
 150. Thông Báo Quyền Năng Gộp máy chủ Quyền Năng Qua máy chủ Lorencia muhanoi.vn
 151. Thông Báo Quyền Năng Link gộp máy chủ MU Việt qua MUHANOI.VN
 152. Thông báo Phục Sinh MU Việt - Máy chủ mới Phục Sinh - Open 13h ngày 23/07 - Không WebShop
 153. Thông báo Phục Sinh Thông Tin Alpha Test máy chủ Phục Sinh
 154. Thông báo Phục Sinh 19:00 Bảo trì kết thúc Alphatest Máy chủ Phục Sinh
 155. Thông Báo Chung In Game Máy Chủ Phục Sinh
 156. Thông báo Phục Sinh Bảo trì sever 3 Fix lại lỗi damg.
 157. Thông Báo Chung Bảo trì máy chủ từ 9:00 đến 11:00 25/07
 158. Thông báo Phục Sinh Tăng Drop Lông vũ và Huy Hiệu Hoàng Tộc ( Sever 2 3 )
 159. Thông báo Phục Sinh Mở chức năng đổi Master ra Point
 160. Thông báo Phục Sinh Về việc update sever Phục Sinh!
 161. Thông báo Phục Sinh Quét đồ DUP, đồ hack, hoặc đồ không rõ nguồn gốc thường xuyên!
 162. Thông báo Phục Sinh Hổ Trợ Tân Thủ Phục Sinh !!!!!!!!!!!
 163. Tổng Kết Trao Giải Công Thành Chiến Sever PHỤC SINH
 164. Thông báo Phục Sinh Về việc sát nhập sever
 165. Thông Báo Mới Cập Nhật Link Tải Game . Yêu Cầu Tải Lại Game Để Vào Game 12:00 14/9/2019
 166. Thông Báo - Lorencia Thông Tin Alpha Test Máy chủ Lorenca
 167. Thông Báo - Lorencia MU Việt - Máy chủ mới Lorencia - Open 13h ngày 20/09 Không WebShop
 168. Thông Báo - Lorencia Thông tin Sự kiện In Game Máy chủ Lorencia
 169. Thông Báo - Lorencia 17:00 Bảo Trì Kết Thúc Allphatest. Để BQT chuẩn bị Open
 170. Thông Báo - Lorencia Cập nhật thêm tính năng đổi Master ra Point máy chủ Lorencia
 171. Thông Báo - Lorencia Tổng kết trao giải sự kiện Even truy tìm GM Máy chủ LORENCIA tuần 1
 172. Thông Báo - Lorencia Đăng Ký Tham Dự Event SOCCER ARENA Server LORENCIA Lần I
 173. Tổng Kết Trao Giải Event Soccer ARENA SEVER LORENCIA Lần I
 174. Thông Báo - Noria MU Việt - Máy chủ mới Noria - Open 14:00 ngày 03/12 Không WebShop
 175. Thông Báo - Noria 17:00 Bảo trì kết thúc Alphatest
 176. Thông Báo - Noria Event In Game Máy chủ Noria
 177. Thông Báo - Noria Công Thành Chiến lần 1 Máy chủ Noria 21/12/2019
 178. Thông báo - Tarkan MU Việt - Máy chủ mới Tarkan - Open 13:00 ngày 18/01 Không WebShop
 179. Thông báo - Tarkan Sự kiện In Game và Tỷ lệ rơi ngọc Máy chủ TarKan
 180. Thông báo - Tarkan 17:30 Bảo trì kết thúc AlPhatest Máy chủ Tarkan - Chuẩn bị Open
 181. Thông Báo Quyền Năng MU Việt - Máy chủ mới Huyền Thoại - Open 13:00 ngày 07/03
 182. Thông Báo Quyền Năng Sự kiện In Game và Tỷ lệ rơi ngọc Máy chủ Huyền Thoại
 183. Thông Báo Quyền Năng Thông Tin Alpha Test Máy chủ Huyền Thoại ( 05/03/2020)
 184. Thông Báo Quyền Năng 20:00 Bảo trì kết thúc Alphatest Máy chủ Huyền Thoại
 185. Thông Báo Chung Bảo trì máy chủ 12:45 16/3 - Yêu cầu Tải lại Game
 186. Thông Báo Quyền Năng Yêu cầu các bạn B và S hãy đập đồ ở sever Huyền Thoại
 187. Thông báo - Kalima MU Việt - Máy chủ mới Kalima - Open 14:00 ngày 04/08
 188. Thông báo - Kalima Thông tin Alphatest và Đua TOP Alphatest máy chủ Kalima
 189. Thông báo - Kalima Thông tin Open máy chủ Kalima - MU Việt
 190. Thông báo - Kalima 21:00 Bảo trì kết thúc Alphatest máy chủ Kalima
 191. Thông báo - Kalima Thông Tin Drop Skill List máy chủ Kalima
 192. Thông tin Open máy chủ mớ