PDA

View Full Version : Sự kiện - Việt 5 Tổng Kết TOP ALL RS 10 Ngày !Admin
05-13-2017, 01:07 AM
TOP ALL

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Oppa
0
116
400
2
RF 3
12/05 21:24:352
JinBer
0
116
400
0
RF 3
12/05 21:39:443
Lining
0
116
400
70
RF 3
12/05 21:43:494
2Lua
0
116
400
4
RF 3
12/05 22:07:47
08/05 09:44:45


5
0000
0
116
400
4
SUM 3
12/05 23:03:29

</tbody>

​Phần Thưởng


<tbody>
TOP ALL

Phần thưởng


1
Cánh Cấp 2 Luck
100KGC


2
Cánh Cấp 2
50k GC


3 4 5
1 Lông Vũ Hoặc HHHT


BXH theo dõi
Web tài khoản > Xếp hạng> BXH nhân vật > Top tất cả > Top All


Reset được tính
Reset
Reset VIP
Reset Ủy Thác
Reset Ủy Thác VIP

</tbody>
* Bao Danh
- Ten nhan vat :
- Dat TOP :
- Phan Thuong muon nhan :

huynhha
05-13-2017, 01:09 AM
- Tên nhân vật : Oppa
- Đạt TOP : 1 ALL
- Phần Thưởng muốn nhận : w2 DW Luck + 100k GC

hungba
05-13-2017, 01:12 AM
n/v 0000 top 5 nhận lông vũ

JinBer
05-13-2017, 01:20 AM
Tên nv : JinBer
Top : 2 ALL
Phần thưởng muốn nhận : w2 sum Luck + 50kGC

buzz
05-13-2017, 01:36 AM
aaaaaaaaaaaaaa

buzz
05-13-2017, 02:09 AM
[QUOTE=buzz;11365]Tên nv : 2Lua
Top : 4 ALL
Phần thưởng muốn nhận : Lông Vũ

Admin
05-13-2017, 08:22 AM
Tên nv : JinBer
Top : 2 ALL
Phần thưởng muốn nhận : w2 sum Luck + 50kGC

TOP2 chỉ đc nhận w2 trắng thôi bạn !

JinBer
05-13-2017, 09:24 AM
TOP2 chỉ đc nhận w2 trắng thôi bạn !

Vậy w2 sum omo+ 50kGC

idgold97
05-13-2017, 10:05 AM
Lông Vũ
Tk; idgold1997

123afava2af
05-30-2017, 05:42 PM
truyền nghề seo (http://truyenngheseoimovietnam.blogspot.com/) up ủng hộ các bạn lên top