PDA

View Full Version : Sự Kiện - Bá Vương Tổng Kết Đua Top Class & Top Bang Hội Sever BÁ VƯƠNG 20-6-20170977190361
06-21-2017, 01:59 AM
***TOP Bang Hội<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
NghienMU
OngNoi
38
6326
841177
http://id.mu-viet.vn/BAVUONG/includes/guild_logo.php?decode=4444444440044004400440044004 400400c00c0000c00c0000c00c0000cccc00
NghienMU2
Chem
Co98
31
4981
650871
http://id.mu-viet.vn/BAVUONG/includes/guild_logo.php?decode=4444400000400000004099990049 000000490000000900000009000000009999

GameOver


3
PK24h
AHIHI
30
4237
598126
http://id.mu-viet.vn/BAVUONG/includes/guild_logo.php?decode=4441411441414141444144114111 414141114114313131311311131131313131

TAExBOSS

</tbody>

***Phần Thưởng


<tbody>
TOP
Phần thưởng
Ghi chú


1
100B + 100S + 200.000 Gcoin2
60B + 60S + 100.000 Gcoin3
60B +60S

</tbody>

***TOP Class


**Phần Thưởnghttp://i.imgur.com/CZBoLSC.png (http://imgur.com/CZBoLSC)
**Lưu Ý*** : Đổi Giới Tính từ 0h ngày 15/6/2017 trở đi sẽ bị loại trong cuộc đua này và đẩy Top dưới lên

*Class DW


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
3
1HitVeLang
0
190
400
410
218
DW 3
20/06 19:46:23


7
hjjhkhk
0
190
323
246
138
DW 3
20/06 23:56:44


10
NhanVatCui
0
188
400
241
192
DW 3
20/06 23:44:21

</tbody>


*Class DK


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
2
Edward
0
190
400
450
158
DK 3
20/06 19:44:00


17
QuyetDaika
0
186
400
420
309
DK 3
20/06 18:14:55


20
MrPiz
0
185
400
631
256
DK 3
20/06 11:43:48

</tbody>


*Class ELF


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
8
VuSeKeTao
0
189
400
317
116
Elf 3
20/06 19:40:26


23
BuffMax
0
185
266
330
287
Elf 3
20/06 21:56:26

</tbody>

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
24
1BufVaoMom
0
185
258
11
981
Elf 2
20/06 22:21:31

</tbody>
*Class MG

**Nhân Vật : EkkoOfChao Chuyển Giới 20-6-2017 ( Bị Loại )


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
22
MRbeo
0
185
350
164
479
MG 3
20/06 20:19:54


40
KillDogs
0
182
400
313
1178
MG 3
20/06 19:46:21

</tbody>

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
54
DepTraiU
0
180
366
1
1296
MG 1
20/06 14:26:55

</tbody>

*Class DL


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
14
F1QTV
0
187
400
400
164
DL 3
20/06 21:51:16


34
MauLanh
0
183
400
470
1396
DL 3
20/06 01:02:55


52
AXample
0
181
385
400
8
DL 3
20/06 17:58:47

</tbody>


*Class Sum

http://i.imgur.com/cHDcHcN.png (http://imgur.com/cHDcHcN)


*Class RF

http://i.imgur.com/xVoS435.png (http://imgur.com/xVoS435)
* Báo Danh
* Tên nhân vật :
* Đạt TOP :
* Phần Thưởng :

P/S : ADM sẽ chốt báo danh nhận thưởng => trao giải sau 24h kể từ khi kết thúc đua top **

zinkanoz
06-21-2017, 03:03 AM
* Báo Danh
* Tên nhân vật : KillDogs
* Đạt TOP : 2 Class MG .
* Phần Thưởng : Hỏa Tinh Kiếm + Skill + Luck + 10% ( option tự chọn )

xixicute
06-21-2017, 03:13 AM
Báo Danh
Tên nhân vật : XiiiDaiCa
Đạt TOP: Tốp 2 Class Sum
Phần thưởng: vũ khí rồng 10% luck

Ông Nội 90
06-21-2017, 04:54 AM
* Tên nhân vật : NhanVatCui

* Đạt TOP : Hạng 3 DW

* Phần Thưởng : Pen Gió Op 2% Tăng Sức Sát Thương + 5% auto hp
__

* Tên nhân vật : VuSeKeTao

* Đạt TOP : Hạng 1 ELF

* Phần Thưởng : 200k GCoin + Nỏ Rồng -Skill -Luck -Op 10% sát thương hoàn hảo
__

* Tên nhân vật : Edward

* Đạt TOP : Hạng 1 DK

* Phần Thưởng : 200k GCoin + Kiếm Rồng -Skill -Luck -Op 2% Tăng Sức Sát Thương
__

bluedemon
06-21-2017, 08:02 AM
* Báo Danh
* Tên nhân vật : MRbeo
* Đạt TOP : 1 class MG
* Phần Thưởng : 200.000 Gcent + Hỏa Tinh Kiếm + Skill + May Mắn + Op 10% sát thương hoàn hảo

boylucky
06-21-2017, 08:21 AM
* Báo Danh
* Tên nhân vật : 1HitVeLang
* Đạt TOP : 1 Class: DW
* Phần Thưởng : gậy rồng + luck + 10% và 200.000 gc

zutty
06-21-2017, 08:21 AM
* Báo Danh
* Tên nhân vật : SumLayDy
* Đạt TOP : top 1 sum
* Phần Thưởng : 200k GC + gay sum luck 10% skil

hoctrokho
06-21-2017, 09:51 AM
* Báo Danh
* Tên nhân vật : Miracle
* Đạt TOP : 2 RF
* Phần Thưởng : Nam dam quyen luc +luck +10%

xixicute
06-21-2017, 10:55 AM
Báo Danh
Tên nhân vật: DepTraiU
Đạt TOP: Top 3 MG
Phần thưởng: Dây chuyền sét 10% sát thương hoàn hảo

duchuy123
06-21-2017, 11:05 AM
* Báo Danh
* Tên nhân vật : MrPiz
* Đạt TOP : 3 Class DK
* Phần Thưởng :Ring băng 4% giảm sát thương

anhloan88
06-21-2017, 11:05 AM
NV; hjjhkhk; tốp 2 dw
nhận VK rồng luk 10
nv iphon7pro; top 3RF
nhan pen kyx nang 10%

F1QTV
06-21-2017, 11:48 AM
Báo Danh
* Tên nhân vật :F1QTV
* Đạt TOP :1 Class DL
* Phần Thưởng : 200k GCoin + Quyền Trượng Thiên Tử -Skill -Luck -Op 2% Tăng Sức Sát Thương

solo789xvl
06-21-2017, 11:53 AM
* Báo Danh
* Tên nhân vật :Ahihi
* Đạt TOP : Top 3 Bang hội
* Phần Thưởng : 60B + 60s

quyet123
06-21-2017, 01:01 PM
Tên nhân vật : QuyetDaika
Đạt TOP : 2 CLass DK
Phần Thưởng : Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 10% sát thương

Tên nhân vật : 1BufVaoMom
Đạt TOP : 3 Class Elf
Phần Thưởng : Ring 5% phản sát thương

07111996
06-21-2017, 01:28 PM
* Báo Danh
* Tên Nhân Vật : Co98
* Đạt Tốp : 2 Bang Hội (Chem)
* Phần Thưởng : 60b + 60s + 100 000 Gcoin

bayyoung11
06-21-2017, 02:02 PM
*Ten Nhan Vat : BuffMax

* Dat Top : 2 Lass EFL

* Phan Thuong : Vu Khi Luck 10%

07111996
06-21-2017, 05:01 PM
* Báo Danh
* Tên Nhân Vật : MauLanh
* Đạt Top : Top 2 Dl
* Phần Thưởng : Quyền Trượng Thiên Tử + luck + Skil+ 10%

garen
06-21-2017, 06:28 PM
Báo Danh
Tên Nhân Vật : OhSky
Đạt Top : 1 RF
Phần Thưởng : 200kGcoin Nắm Đấm Quyền Lực Skill + Luck + 10%

meobay1
06-28-2017, 04:07 PM
Event chung tay quảng cáo MU nhận item HOT
Xin trân trọng giới thiệu : MU S63 FREE – Server Thần Long

Bạn là một game thủ đam mê MU. Nhưng bạn không có thời gian chơi những server cày cuốc, bạn muốn sở hữu những set item trong mơ một cách đơn giản. Vậy còn chờ đợi gì nữa, hãy đến với chúng tôi MU s63 FREE

-Website :*http://mus63free.ddns.net/
-Nhóm Facebook :*https://www.facebook.com/groups/mus63.zapto.org/
- Liên hệ hỗ trợ :*https://www.facebook.com/tin.huynh.50951
- Link Download :
https://*************.com/file/d/0BzKtQuC9CHSDZ2s2c25Zc005NFk/view
Thông tin game : Hỗ trợ tân thủ : 10 reset + 20.000 Point
- EXP normal : X1500... EXP VIP : x4000
- DROP : 80
- Custom item bán tại shop* *Ngọc hoàn hảo, option, socket,...)
- Shop có bán box 1 2 3 4 5, WING 2,3, Nguyên liệu v.v
- Reset có thưởng tại các mốc
+ 100rs = sói tinh hoàng kim ( HOT )
+ 200rs =*Wing 4*Class ( Cực đẹp )
+ 400rs = Wing8 FO + 15* *Tuyệt vời )
+ 555rs = Set nhẫn, dây chuyền cực mạnh
+ 777rs = Set 702 GodLike FO, FS lv5
+800rs = 32000 (có thể nhận sau khi đạt 2 rl)
+ 1rl = 50k wcoin ...... 2 rl = set mus63
+ Còn rất nhiều mốc reset nhé, hẹn anh em trong game để cùng nhận thưởng
- Mix Sói Hoàng Kim (3 loại sói hợp lại) , ép cánh ss8 , 2.5 tại NORI golbin

HẤP DẪN HƠN NỮA :
- Event Chiến trường Red vs Blue*
- Server mới update tính năng Siêu BOSS cực khủng*
- Keep Point ( Reset không mất point ) max : 65000 mỗi cột
- Đường truyền ổn định*
- Event cuối tuần sôi động ( Truy tìm GM, DROP item, Truy tìm item ) nhận wing 8 FO +15, Sói tinh hoàng kinh, box GM v.v
hướng dẫn cơ bản :
update chức năng bottrade god => 702 => angel (hoàn thiện)
hướng dẫn và cách săn đồ :
PC Point (từ huyết lâu, devil , event => nhầm mua khuôn 6 (nguyên liệu))
Đồ GOD (được săn từ boss , kundun , event drop)
Cách thức để up đồ: GOd => 702
3 khuôn 6 + 1 Bless + món => 702 elf
3 khuôn 6 + 1 Soul + món => 702 rf
3 khuono6 + 1 Life + món => 702 sum
3 khuôn 6 + 1 creation + món => 702 dl
3 khuôn 6 + 1 Guardian + món => 702 dk
3 khuôn 6 + Harmony => 702 mg
3 khuôn 6 + 1 chaos + món => 702 dw
Lưu ý : elf và sum là set god nữ . còn lại là set god nam
Cách thức 702 => angel
món + 5 khuôn 6 => angel
Chúc ae vui vẻ :) . chuẩn bị chiến nào