PDA

View Full Version : Sự Kiện Huyền Thoại Tổng kết đua top 48 Sever Huyền ThoạiGameMaster
07-21-2017, 07:43 AM
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Moria
0
47
400
168
199
RF 3
20/07 00:15:04


2
TOPxMrSang
0
47
400
267
390
RF 3
20/07 00:17:47


3
1KyNiem
0
47
400
237
195
RF 3
20/07 00:17:49


4
TOPxDaiCa
0
47
400
243
339
RF 3
20/07 00:22:12


5
SeBassMinh
0
47
400
217
65
Elf 3
20/07 00:23:42


6
NIck
0
47
400
16
111
DW 3
20/07 00:24:11


7
SheNeverKn
0
47
400
153
557
RF 3
20/07 00:24:59


8
CAuHai
0
47
400
108
158
RF 3
20/07 00:25:37


9
CongAn113
0
47
400
284
297
RF 3
20/07 00:25:44


10
MinhKhang
0
47
400
165
109
DW 3
20/07 00:29:08

</tbody>

Các bạn đăng ký nhận đồ đi nhé

Moria
07-21-2017, 11:13 AM
mình nhận thưởng top 1
nhận Huy hiệu hoàng tộc kèm gcoin ad trao luôn vào hòm đồ cho mình nhé

CongAn113
07-21-2017, 11:14 AM
Nhận giải TOP 9
ID : troisang
NV : CongAn113
Cụm : Huyền Thoại

soaica1
07-21-2017, 12:21 PM
SV :HuyềnThoại
NV:1KyNiem top3
quà:50k Gken
NV:CAuHai top8
quà:50kGken

thiemngoc
07-21-2017, 01:32 PM
Moria
top1 nhận hhht+gcen

TOPxDaiCa
07-21-2017, 02:04 PM
TK: taikhoan
NV: TOPxDaiCa
TOp: 4
Nhan 50k Gcoi

GameMaster
07-21-2017, 06:00 PM
Đã trao cho các bạn