PDA

View Full Version : Sự Kiện - Bá Vương Tổng kết đua top CLASS + TOP GuildGameMaster
07-21-2017, 09:48 PM
TOP Guild​

<tbody>
TOP
Phần thưởng
Ghi chú


1
Hustle
100B + 100S + 200.000 Gcoin
Chủ Guild
Pizzz2
III69III
60B + 60S + 100.000 Gcoin
Chủ guild
OngNoi3
Bemmm
60B +60S
Chủ Guild
ThongMui


</tbody>


TOP CLASS

TOP DW

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
ThongMui
Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option +132
TuanTay
Vũ khí rồng 2+ Skill+ May Mắn + 1 Option+ 11
3
NhanVatCui
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.


</tbody>TOP DK

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
QuyetDaika
Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option +132
MinhTri
Vũ khí rồng 2+ Skill+ May Mắn + 1 Option+ 11
3
NuXinh
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.


</tbody>TOP EFF

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
EffCo98
Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option +132
DDooHuung
Vũ khí rồng 2+ Skill+ May Mắn + 1 Option+ 11
3
Nerver
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.


</tbody>TOP MG

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
ThuanDinh
Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option +132
NhinGiCu
Vũ khí rồng 2+ Skill+ May Mắn + 1 Option+ 11
3
MrNam
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.


</tbody>


TOP DL

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
MauLanh
Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option +132
F1QTV
Vũ khí rồng 2+ Skill+ May Mắn + 1 Option+ 11
3
KillDogs
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.


</tbody>TOP RF

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
TuanKenZin
Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option +132
DarkEvill
Vũ khí rồng 2+ Skill+ May Mắn + 1 Option+ 11
3
Ares
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.


</tbody>

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
OneHit
Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option +132
bupsum
Vũ khí rồng 2+ Skill+ May Mắn + 1 Option+ 11
3
bupsum
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.


</tbody>


Đăng ký nhận


Tên Tài khoản
Tên TOP
Nhận Giải

quyetzom
07-21-2017, 10:13 PM
Tên Tài khoản quyetmc
Tên TOP Top1 class DK
Nhận Giải Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 2% +13


Tên tài khoản 0128218199
Tên Top Top1 class Elf
Nhận Giải Vũ khí rông cấp 2 + Skill+ May Mắn + 10% +13

thuandinh1
07-21-2017, 10:17 PM
Tên tài khoản : thuandinh1
Top: Top1 MG
Giải thưởng: Vk cấp 2 MG luck skill 2% +13

Tên tài khoản: hung
Top: Top 2 ELF
Giải thưởng: Vk rồng cấp 2 luck skill 2% +11

qwer1
07-21-2017, 10:21 PM
sài hack đua tôp mà vẫn tính thì thôi chào game

aress
07-21-2017, 10:32 PM
Tên Tài khoản: cau3duka3
Tên TOP1 SUM
Nhận Giải:200k Gcoi
Gay thien nu c2 luk+28op+2% sat thuong phep thuat +13Tên Tài khoản:anhmap
Tên TOP3 RF
Nhận Giải: Pen ky nang cd20+5%HP

khangro
07-21-2017, 10:32 PM
Tên tài khoản: dangkyt
Top: Top2 DW
Nhận giải: vk rồng cấp 2 DW luck +11 10%

07111996
07-21-2017, 10:37 PM
Tên Tài khoản: 07111996
Tên : ThongMui Top : 1 class dw
Nhận Giải : vũ khí rồng cấp 2 + may mắn + 2% +13

Tên Tài Khoản : maulanh
Top : 1 class DL
Nhận Giải : Vũ khí rồng cấp 2 + skill + may mắn + 10% +13

TuanKen
07-21-2017, 10:38 PM
Báo Danh....
Tnv+ tk: TuanKenZin
Top1
vũ khí: gậy Thiên nữ cấp 2 +13 luck 10%

TTK: hadoanvd
tnv: MinhTri
Top2 Dk
Vũ Khí: Kiếm rồng cấp 2+ 11 luck 10%

F1QTV
07-21-2017, 10:52 PM
Tên Tài Khoản: bestofqtv
Tên TOP+NV:Top2 DL + F1QTV

Nhận Giải: vk rồng cấp 2 DL luck skill +11 10%

Tên Tài Khoản: zinkanoz
Top+Tên NV: top 3 DL+KillDogs
Nhận Giải: pen phép thuật 5%hp 2% gia tăng sát thương

duchuy123
07-21-2017, 11:06 PM
Tên Tài Khoản:mrpiz
Top : Top1 Bang Hội (Hustle)
Nhận giải :300b 300s 200k Gcoin

07111996
07-21-2017, 11:14 PM
Tên Tài Khoản:07111996
Top : Top3 Bang Hội Bemmm
Nhận giải :160b + 160s

Phương Mập
07-22-2017, 02:31 AM
Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

caiconcac
07-22-2017, 04:09 AM
Tên Tài khoản; 123123456
Tên TOP; top3 class DK
Nhận Giải; pen bằng gia tăng sức sát thương 2% tự động phục hồi 5% máu

thienntai
07-22-2017, 12:09 PM
Tên tài khoản:0914364965
Tên top : emchua18
Nhận giải: dây chuyền kỹ năng gia tăng sức mạnh phép thuật 2%

Tên tài khoản: 0305
Tên top : never
Nhận giải: dây chuyền kỹ năng gia tăng sức sát thương theo cấp độ /20...

anhloan88
07-22-2017, 01:26 PM
nhan vât bupsum top2 class
lấy VK rông cấp 2 luk 10%+11

duchuy123
07-22-2017, 01:51 PM
Tên Tài Khoản:mrpiz
Top : Top 1 Bang Hội Hustle
Nhận giải :300B 300S 200k Gcoin

anhloan88
07-22-2017, 02:43 PM
ADM trao thưởng chưa vậy
tốp sum chưa thấy có))

yuriloan
07-22-2017, 02:52 PM
id duyhung
tháy dc cả top 3 sum
adm cho cai pen kỹ năng 10% 5%auto dc ko))

bayyoung11
07-22-2017, 03:41 PM
Tai Khoan : 74123
Nhan Vat : DarkEvill
Top : 2 RF
Vk RF Luck 2%

07111996
07-22-2017, 05:32 PM
Tài khoản : maulanh
Top : 1 Class DL
Nhận Thưởng : Quyền Trượng Thien Tử cấp 2 + skill + luck +10% +13

votiendat
07-22-2017, 07:34 PM
Báo Danh
Ttk:123123456
Tnv:NuXinh
Top 3 DK
Nhận Giải:dây chuyền kỹ năng gia tăng sát thương 2% tự động hồi phục HP 5%

aress
07-22-2017, 11:49 PM
ADM Xem KT top1 k trao 200k Gcoi cho ae ah

caiconcac
07-23-2017, 12:07 PM
adm ơi hiện tại anh em đã rs trên 100. adm fich rs về 6 lần 1 ngày thôi. chứ 12 lần nhiều rs quá adm sớm có phản hồi

Phương Mập
07-23-2017, 03:54 PM
ADM Xem KT top1 k trao 200k Gcoi cho ae ah

Bạn đợi ADM sẽ trao giải đầy đủ .
lần sau bạn vui lòng viết chữ có dấu .