PDA

View Full Version : Sự Kiện Huyền Thoại Tổng Kết Đua Top Class Tháng 8bondn123
08-25-2017, 11:24 PM
<tbody>
TOP DW
Phần Thưởng
Ghi chú


1
xHEROx

Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 11 1 Option2
nofear
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
CuBin106
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>


<tbody>
TOP DK
Phần Thưởng
Ghi chú


1
dasdas

Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 11 1 Option2
LinKinPark
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
Nguyen
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody><tbody>
TOP EF
Phần Thưởng
Ghi chú


1
BossPRO

Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 11 1 Option2
SparkLight
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
TieuLongNu
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>


<tbody>
TOP MG
Phần Thưởng
Ghi chú


1
Automuu

Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 11 1 Option2
zHaoNamz
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
FLxMG2
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>


<tbody>
TOP DL
Phần Thưởng
Ghi chú


1
zTheWindz

Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 11 1 Option2
FLxKing
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
Mats
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>


<tbody>
TOP SUM
Phần Thưởng
Ghi chú


1
Optimus

Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 11 1 Option2
FLxGiaHan
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
Mi3Mien
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>


<tbody>
TOP RF
Phần Thưởng
Ghi chú


1
Nguyenn

Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 11 1 Option2
KhungLong
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
FLxBinh
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>


[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
Đăng ký nhận


Tên Tài khoản
Tên TOP
Nhận Giải

bondn123
08-25-2017, 11:29 PM
Tên Tài khoản:cuongcan4
Tên TOP:1 DK
Nhận Giải: Kiếm Rồng Cấp 2 Luck 2% +11

Tên Tài khoản:cuongcan
Tên TOP:1 SUM
Nhận Giải:GẬY RỒNG CẤP 2 SUM Luck 2%+11

Tên Tài khoản:honey12
Tên TOP:3 DL
Nhận Giải: Pen 2% Gia Tăng Sát Thương 5% HP

Tên Tài khoản:cuongcan3
Tên TOP:2 DW
Nhận Giải: gậy rồng cấp 2 Luck 2%


Tên Tài khoản:cuongcan2
Tên TOP: 1 MG
Nhận Giải: VUỐT PHƯỢNG HOÀNG L 2% +11

MuOnline
08-25-2017, 11:34 PM
tên tk: leanhkhoi
nv : xHEROx
Tôp 1 class Dw
Nhận gậy Rồng (câp 2) skin luk 10% +11

bondn123
08-25-2017, 11:45 PM
Tên Tài khoản:binh
Tên TOP:3 RF
Nhận Giải: pen 10% STHH 5% HP

Tên Tài khoản:binh1
Tên TOP:2 Sum
Nhận Giải: gậy rồng cấp 2 Sum L 10%

FLxking
08-25-2017, 11:50 PM
Tài khoản : nghichcam
Top2 DL: FLxKing
Hỏa tinh kiếm + skil + luck +may mắn + option 2%

Tài khoản: nghichcam5
Top3 MG : FLxMG2
Pen 10% sát thương hoàn hảo + 5%HP

tieulongnu
08-26-2017, 12:31 AM
tk : daothuha
nv: TieuLongNu
Tôp 3 Class EF
Nhận Zing Băng 4% giảm sát thương

banlaai011
08-26-2017, 12:36 AM
Tai khoan: banlaai011
Top 2 RF
Nhan giai: Vuốt Phượng Hoàng Luck +skill +2%

Tài khoản: kienbeo9b
Top 2 Elf
Nhận giải :Nỏ Rồng 2 Lụck +skill + 10%

alone1
08-26-2017, 01:07 AM
Tên Tài khoản : alone1
Tên TOP : Top 2 DK
Nhận Giải : Vũ khí rồng cấp 2 + Skill+luck+op 2%

congdanh
08-26-2017, 08:33 AM
TK: thanhtruc
NV: zTheWindz
Top 1 DL: Quyền Trường Thiên tử cấp 2 + 10% + 11 Luck op 28

TK: danhgiang
NV: zHaoNamz
Top 2 MG: Gậy Thiên Nữ Cấp 2 + 10% Luck op 28

bienbac86
08-26-2017, 09:04 AM
tên tk: bienbac86
nv : Cubin2016
Tôp 1 class Dw
Nhận giải ring băng 4%gst

CâmHếtĐi
08-26-2017, 10:07 AM
Tên Tài khoản:bomdz
Tên TOP: 1 ELF
Nhận Giải: Nỏ Rồng cấp 2 Skill L 10% Op 28 + 11

Tên Tài khoản: Nguyen5990
Tên TOP:1 RF
Nhận Giải: VPH Skill L 2% Op 28 +11

Tên Tài khoản: lanhqadi2
Tên TOP: 3 DK
Nhận Giải: Ring Băng 5% PHST

Tên Tài khoản: 016742
Tên TOP: 3 SUM
Nhận Giải: Ring Băng 5% PHST

GameMaster
08-27-2017, 05:22 PM
Đã trao giải các bạn kiểm tra hòm đồ chung nhé

anhsonvyp
08-27-2017, 06:12 PM
Hình như tui tốp 2 sum a` :D

banlaai011
08-27-2017, 07:55 PM
ADM check mình lại acc banlaai011 Nhân vật KhungLong Mình lấy Vuốt Phượng Hoàng 28 op Luck + Skill +2% mà có phải 10% đâu

congdanh
08-27-2017, 08:01 PM
ID: danhgiang
NV: zHaoNamz
Top 2 MG mình đăng ký nhận Gậy Thiên Nữ 10% mà ADM ơi. sao ADM trao Thiên Tử kiếm rùi . ADM đổi lại giúp mình với

GameMaster
08-28-2017, 12:14 AM
ADM check mình lại acc banlaai011 Nhân vật KhungLong Mình lấy Vuốt Phượng Hoàng 28 op Luck + Skill +2% mà có phải 10% đâu
bạn inbox fb đi