PDA

View Full Version : Ad xem giúpminhminh
09-21-2017, 02:50 PM
Sao Map cuối team deathmatch mọi người vẫn move lên bình thường , nhưng mình thì lại không move lên được , move lên là dis game ngay . Có sự kiện Map đó nhưng mình không lên được . Ad xem giúp . Tks

minhminh
09-22-2017, 02:49 PM
Upppppppppppppppppppppp

Mới Đăng Ký
09-23-2017, 01:56 PM
upppppppppppp