PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết đua top sever Quyền NăngGameMaster
09-23-2017, 11:54 PM
<tbody>
Xếp hạng TOP SUM
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
CauS2Mu


Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
SAPMATLON
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP EFF
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
VoMyNuong
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
SoiCoDon
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP DW

Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
CauS2Buon
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
LotKhe
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP DK
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
DarKnight
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
BenZi
Vũ khí rồng 2 1 option</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP MG
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
Parazy
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
MrKhanh
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP RF
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
HaMy
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
KillLose
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>
<tbody>
Xếp hạng TOP DL
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
zLeonardoz
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
AXjCaNju
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>Các bạn đăng ký nhận giải đi nhé,

Nếu có đổi nhanh hiệu phải bảo nhé

bondn123
09-24-2017, 12:02 AM
Nhân Vật : HaMy
Top 1 RF :
Vuốt phượng hoàng +11 Luck 10%
nhận danh hiệu

anhzte1
09-24-2017, 12:05 AM
1.Nv:CauS2Mu top 1 Sum
Nhận : Gậy Thiên Nữ Cấp 2 luck skill 2% +11
Danh hiệu Qũy Dữ
2.Nv:VoMyNuong top 1 EF
Nhận: Nỏ Hỏa Long Cấp 2 luck skill 10% +11
Danh hiệu Qủy Dữ
3.Nv:CauS2Buon top 1 DW
Nhận :Gậy Hỏa Long Cấp 2 luck skill 2% +11
Danh hiệu Qủy Dữ
P/s: hô hô :cool::cool::cool:

KillLose
09-24-2017, 12:14 AM
Nhân Vật : HaMy
Top 1 RF :
Vuốt phượng hoàng +11 Luck 10%
nhận danh hiệu

nhân vật Hamy đã rs hộ lần 1 cũng đc tính vào đua tóp sao? hã ad rs hộ sao đc tính vào đua tóp được trong khi rs tay muốn gãy tay mà ngồi đó rs lần dầu thì lợi hơn các men khác rồi với lại nhân vậy Hamy đã chuyển class chưa qua 7 ngày từ khi đua tóp class

bondn123
09-24-2017, 12:15 AM
nhân vật Hamy đã rs hộ lần 1 cũng đc tính vào đua tóp sao? hã ad rs hộ sao đc tính vào đua tóp được trong khi rs tay muốn gãy tay mà ngồi đó rs lần dầu thì lợi hơn các men khác rồi với lại nhân vậy Hamy đã chuyển class chưa qua 7 ngày từ khi đua tóp class

:)) mính rs bù vào ngày 21 thì lqan đến ngày đua top đâu bạn trẻ :))

bondn123
09-24-2017, 12:16 AM
còn thắc mắc thì bảo adm check rs nhé :)) chả ai rs hộ cả huhu

minhminh
09-24-2017, 12:51 AM
Nhân vật :Parazy top 1 MG
Nhận : kiếm rồng 2 luck kill 10% +11
Nhận danh hiệu : Quỷ Dữ

nhocdai
09-24-2017, 01:03 AM
adm chek lại nhân vật võ mỵ nương e ko thấy trong bảng đua top tại sao lại top 1
rồi sói cô đơn nữa rs ngang nhau mà chênh lệch đến 10 phút rs

anhzte1
09-24-2017, 07:39 AM
VoMyNuong sao bạn ơi.... mất công rs rồi ý kiến cứt tao;)

anhzte1
09-24-2017, 08:48 AM
NV:SoiCoDon top 2 EF
Nhận Nỏ Hỏa Long Cấp 2 10%
Thanks :cool:

KillLose
09-24-2017, 08:55 AM
Tóp 2 RF tài khoản:810277 tên nhân vật: KillLose
tóp 2 DL tài khoản:dlvip tên nhân vật: AXjCaNju

anhzte1
09-24-2017, 10:00 AM
Còn cái danh hiệu AD nhé làm đi ko ae lại ý kiến mất công:o:o:o

tuhoabinh1
09-24-2017, 10:04 AM
<tbody>
Xếp hạng TOP SUM
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
CauS2Mu


Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
SAPMATLON
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP EFF
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
VoMyNuong
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
SoiCoDon
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP DW

Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
CauS2Buon
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
LotKhe
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP DK
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
DarKnight
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
BenZi
Vũ khí rồng 2 1 option</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP MG
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
Parazy
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
MrKhanh
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP RF
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
HaMy
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
KillLose
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>
<tbody>
Xếp hạng TOP DL
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
zLeonardoz
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
AXjCaNju
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>Các bạn đăng ký nhận giải đi nhé,

Nếu có đổi nhanh hiệu phải bảo nhé

Nhân Vật : zLeonardo
Top 1 DL :
VK DL đổi dùm thành Vuốt phượng hoàng +11 Luck 2% nhé AD
nhận danh hiệu Quy Dữ

19900
09-24-2017, 10:14 AM
nhân: kiểm rồng 10%

anhzte1
09-24-2017, 10:23 AM
NV:BenZi top 2 Dk
Nhận : Kiếm Hỏa Long cấp 2 10%

ducdang
09-24-2017, 10:55 AM
<tbody>
Xếp hạng TOP SUM
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
CauS2Mu


Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
SAPMATLON
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP EFF
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
VoMyNuong
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
SoiCoDon
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP DW

Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
CauS2Buon
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
LotKhe
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP DK
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
DarKnight
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
BenZi
Vũ khí rồng 2 1 option</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP MG
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
Parazy
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
MrKhanh
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng TOP RF
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
HaMy
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
KillLose
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>
<tbody>
Xếp hạng TOP DL
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
zLeonardoz
Danh hiệu trong game
Quỷ Dữ
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí Rồng cấp 2
<tbody>
tùy chọn theo chủng tộc

</tbody>Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 11


2 ( Khuyến khích
AXjCaNju
Vũ khí rồng 2 1 option

</tbody>Các bạn đăng ký nhận giải đi nhé,

Nếu có đổi nhanh hiệu phải bảo nhé

tên nhân vật LotKhe tài khoản nguoiviet3
Top 1 DW nhận Danh hiệu quỷ dữ vũ khí rồng cấp 2 + 11 Luch +skill + tang ti lệ sát thương hoan hảo 10%
Đã dọn hòm đồ chung
ad chech lai lich su rs cua CauS2Buon da vi pham dua top ngày 22/9 moi chuyen qua dw hon nua con rs hộ nhé adm

khanhr0nd
09-24-2017, 10:57 AM
Tốp 2 MG: nv MrKhanh tk:khanhr0nd nhận vũ khí rồng cấp 2 1 op 10% hoàn hảo

anhzte1
09-24-2017, 12:58 PM
tên nhân vật LotKhe tài khoản nguoiviet3
Top 1 DW nhận Danh hiệu quỷ dữ vũ khí rồng cấp 2 + 11 Luch +skill + tang ti lệ sát thương hoan hảo 10%
Đã dọn hòm đồ chung
ad chech lai lich su rs cua CauS2Buon da vi pham dua top ngày 22/9 moi chuyen qua dw hon nua con rs hộ nhé adm

Người ta hơn bố hẳn 1 lần ngồi đấy là check
m làm GM à hay sao đòi check

ducdang
09-24-2017, 01:07 PM
Người ta hơn bố hẳn 1 lần ngồi đấy là check
m làm GM à hay sao đòi check

199

tao chup lai ha hinh anh ngay dua top ne may ko biet gi thi im lang

tuhoabinh1
09-24-2017, 01:56 PM
Người ta hơn bố hẳn 1 lần ngồi đấy là check
m làm GM à hay sao đòi check

đua top dc dùng RS bù à. đua top chỉ tính RS va RS vip ko đọc à

bondn123
09-24-2017, 02:54 PM
Top 2 DK
Nhân vật : BenZi
Thiên Tử Kiếm Cấp 2 Luck 10% +11

anhzte1
09-24-2017, 02:57 PM
199

tao chup lai ha hinh anh ngay dua top ne may ko biet gi thi im lang

đm đổi giới tính m rs hộ hộ bố m cái ( đéo rs hộ đc nhé) còn chuyện bù đm con mẹ chung m có rs bù đéo dùng ẳng cc à... cũng 272 lv ms rs bù đc ... ai cũng có quyền đm k rs thì im mẹ mồm vào:mad:

ducdang
09-24-2017, 03:35 PM
đm đổi giới tính m rs hộ hộ bố m cái ( đéo rs hộ đc nhé) còn chuyện bù đm con mẹ chung m có rs bù đéo dùng ẳng cc à... cũng 272 lv ms rs bù đc ... ai cũng có quyền đm k rs thì im mẹ mồm vào:mad:

neu adm tinh the top 15 ngay bo may da an me top all roi nhé may chuyển class ngày 22/9 chua noi gi cung đa vi pham về vấn đề đua tốp rồi

nhocdai
09-24-2017, 04:10 PM
luc dua ko thay tren bang xep hang
ve sau sao lai top 1 AD XEM LLAI DI CHU

zaizai4701
09-24-2017, 08:59 PM
Nhân vật :RaiNa top 2 elf
Nhận : Nỏ Hỏa Long cấp 2 luck skill 10%
ad thương tình cho danh hiệu ^^

KillLose
09-24-2017, 10:21 PM
Top 2 Sum
Tài Khoản: tankatun
Tên nhân vật: SAPMATLON

GameMaster
09-25-2017, 01:38 PM
Đã trao cho các bạn

anhzte1
09-25-2017, 04:54 PM
neu adm tinh the top 15 ngay bo may da an me top all roi nhé may chuyển class ngày 22/9 chua noi gi cung đa vi pham về vấn đề đua tốp rồi

Đổi giới tính vi phạm cái cục cứt nhé bạn đọc cái top đi óc chó

ducdang
09-25-2017, 06:37 PM
Đã trao cho các bạn

dua top vo van vai
cai thang thuc dem dua top co hinh anh ro rang thi adm lai ko tinh ma tinh cai thang rs sau lai rs bu adm tinh toan nhu ....' de nghi adm trao giai top 15 ngay cho LotKhe tai khoan nguoiviet3 top all dung thu 6 100k gcen

GameMaster
09-26-2017, 05:17 PM
dua top vo van vai
cai thang thuc dem dua top co hinh anh ro rang thi adm lai ko tinh ma tinh cai thang rs sau lai rs bu adm tinh toan nhu ....' de nghi adm trao giai top 15 ngay cho LotKhe tai khoan nguoiviet3 top all dung thu 6 100k gcen
ok bạn mình rút kinh nghiệm đua top sau tắt hết rs hộ nhé