PDA

View Full Version : Thảo luận ADM hỗ trợ mình với ạ!pinkyhl
09-24-2017, 11:59 PM
Tình hình là em mới bên sv khác qua đây, tình hình là trong lúc chuyển xong rồi giờ vào game em mới để ý thiếu mất cái ring 4% GST 5%Hp. ADM check rồi lấy lại giúp em với ạ. ID: pinkyhl