PDA

View Full Version : Hỏi đáp Vấn đề đua top rs all bên muvnn.vn sau khi sát nhập qua mu-viet.vnbigbang123
09-29-2017, 04:51 PM
Bọn mình ở bên sver Bá Vương qua thì event top rs all xử lí sao ad http://diendan.muvnn.vn/showthread.php?503-Đua-Top-All-Cuối-Tháng-9-Bá-Vương&p=3730#post3730

GameMaster
10-01-2017, 10:36 PM
Bọn mình ở bên sver Bá Vương qua thì event top rs all xử lí sao ad http://diendan.muvnn.vn/showthread.php?503-Đua-Top-All-Cuối-Tháng-9-Bá-Vương&p=3730#post3730
Bạn ơi đua top chuyển qua bên này hết nhé