PDA

View Full Version : Góp Ý ADM xem trúng đề nhưng chưa nhận được giải24112012
10-07-2017, 04:53 AM
ADM xem hộ tài khoản 24112012 trúng đề 09 ngay6/10/2017 giờ vẫn chưa nhận đc giải

GameMaster
10-07-2017, 08:26 AM
ADM xem hộ tài khoản 24112012 trúng đề 09 ngay6/10/2017 giờ vẫn chưa nhận đc giải
bạn pm fanpage để được hỗ trợ nhận lại nhé

24112012
10-07-2017, 12:06 PM
bạn pm fanpage để được hỗ trợ nhận lại nhé

fanpage la gi ah

GameMaster
10-07-2017, 02:39 PM
fanpage la gi ah
Của bạn được rồi nhé