PDA

View Full Version : Thông Báo Hoàng Long Tổng kết Đua TOP 5 ngày Sever Hoàng LongGameMaster
10-16-2017, 01:43 AM
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
http://account.gamethuvn.net/images/CharIcon/icon_No1.gif
Smith
0
57
400
15/10 00:21:46
RF 3
0


http://account.gamethuvn.net/images/CharIcon/icon_No2.gif
NhocDaiDau
0
57
400
15/10 00:22:54
RF 3
250


http://account.gamethuvn.net/images/CharIcon/icon_No3.gif
456456i
0
57
400
15/10 00:23:53
RF 3
100


4
MinhTran
0
57
400
15/10 00:24:09
RF 3
50


5
ZzVTVzZ
0
57
400
15/10 00:24:12
RF 3
150

</tbody>


<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
Wing 2
100.000 Gcent
Wing Theo class


2
1 Lông vũ hoặc 1HHHT

100.000 Gcent3 > 5

100.000 Gcen


</tbody>

bondn123
10-16-2017, 01:48 AM
uppppppppppp

nhocdai
10-16-2017, 05:04 AM
1.Nv:NhocDaiDau top 2 dua top 5 ngay
Nhận 1 Long Vu va 100.000 Gcent
MonG ADM tạo nhiều event cho anh em

vosong
10-16-2017, 08:28 AM
uppppppppppppppppppppppppp

XinCaiTop1
10-16-2017, 09:45 AM
Smith Top 1 Nhận w2 rf +100k gcoi

456456
10-16-2017, 09:51 AM
nhân vật : 456456i Top3> nhận 100k gc

okilelele
10-16-2017, 03:02 PM
MinhTran Top4 nhan 100k GC