PDA

View Full Version : Hỏi đáp cái vấn đề này mình k hiểu adm giải thíc tớ coi ạTaDL
10-16-2017, 09:27 PM
như tiêu đề. tự nhiên mình đang đánh thì tài khoản hết hạn ra pmm adm thì adm bảo kêu hacks thế này thế kia.. thế adm coi hách ở đau ạ adm thử cho cái bằng chứng đi hay adm chỉ nghe ng này ng kia xong nói tớ hách mà band cái j thì cái pải công bằng ... adm cho cái bằng chứng đi

zChiPheo
10-16-2017, 09:43 PM
như tiêu đề. tự nhiên mình đang đánh thì tài khoản hết hạn ra pmm adm thì adm bảo kêu hacks thế này thế kia.. thế adm coi hách ở đau ạ adm thử cho cái bằng chứng đi hay adm chỉ nghe ng này ng kia xong nói tớ hách mà band cái j thì cái pải công bằng ... adm cho cái bằng chứng đi

ngu lắm con ak adm mu này có check h4ck mày sư dụng onehit thì nó chả bloc -có h4ck thì h4ck speed chay nhanh thôi là được rồi đằng này lại dame to quá :) vn fullbufff cả guill mày dame tui tao phọt cứt không chết mày dame bon tao onehit thi bảo sao k bj block -còn chứng cứ mày pmm fb adm nó gửi cho antih4ck này có check rõ ràng thời gian giá trị mày h4ck nhưng cái gì đấy :)

Bánh Mì Thịt
10-16-2017, 10:46 PM
hèn gì bửa săn boss mình full mà nó đánh 1 xích chết cứ tưởng đame DL to vãi thừng này