PDA

View Full Version : Hỏi đáp Vấn đề về phần thưởng ĐUA TOP CLASSllKll
10-26-2017, 03:59 PM
Không biết mấy bạn kia có chú ý không.
Chứ mình thấy phần thưởng VÔ LÝ quá :confused::confused::confused:
Class RF thì được Items cấp 7 ( Quyền Lực ) :mad:
Class MG thì được Items cấp 6 ( Hỏa Tinh Kiếm ) :mad:
Trong khi các CLASS KHÁC thì chỉ được Items cấp 4 ( Đối với Top 2 ) và Items cấp 5 ( Top 1 ) :mad:

Làm như vậy là không công bằng cho các CLASS khác.
Đã yếu ở trong game. Giờ còn bị phân biệt như thế này.

AD coi xem xét !

bondn123
10-26-2017, 04:22 PM
uppppppppppppppppppp