PDA

View Full Version : Góp Ý ADM check lai loi~ gio` su kienthanhyen06
10-30-2017, 05:44 PM
ADM coi va chinh lai gio` su kien trong wed dien dan. va` gio` su kien trong wed quan ly tai` khoan cho khop nhau cai. vi du : gio` di su kien rakion trong wed dien dan la` 6h30 . trong wed quan ly tai` khoan la` 8h30 .

GameMaster
10-30-2017, 06:08 PM
ADM coi va chinh lai gio` su kien trong wed dien dan. va` gio` su kien trong wed quan ly tai` khoan cho khop nhau cai. vi du : gio` di su kien rakion trong wed dien dan la` 6h30 . trong wed quan ly tai` khoan la` 8h30 .
Ok bạn mình sẽ chỉnh lại bạn nhé