PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng Kết Đua Top Tháng 10 Sever Quyền Năngbondn123
10-31-2017, 02:05 PM
RF

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Zeuss
Vũ khí 380 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kim1DamLaChet
Vũ khí 380 2option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

DK

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


1stDauGau
Vũ khí 380 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng KimHaMy
Vũ khí 380 2option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

DW

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Erikk
Vũ khí 380 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng KimPelius
Vũ khí 380 2option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

EF

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


MolinaAJ
Vũ khí 380 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng KimAnnabelle
Vũ khí 380 2option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

SUM

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Brian
Vũ khí 380 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng KimMi3Mien
Vũ khí 380 2option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

DL

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


BurNIng
Vũ khí 380 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kimtonynguyen
Vũ khí 380 2option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

MG

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


magicred
Vũ khí 380 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng KimPoka
Vũ khí 380 2option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>
Các Bạn Ghi
Top :
Op muốn nhận:[B]• Phần thưởng:<tbody>
Top

Phần Thưởng


Top 1PKClear
600 Bless + 600 Soud + 50 Chao


Top 2 Cannabis
300 Bless + 600 Suod + 30 Chao

</tbody>

bondn123
10-31-2017, 02:09 PM
Các Bạn Ghi
Top :2 DK HaMy
Op muốn nhận: DQN Luck 10% 2%

Các Bạn Ghi
Top :1 DW Erikk
Op muốn nhận: Gậy Thần Ma Luck 10% 2% 20 Cấp Độ

Các Bạn Ghi
Top :1 RF Zeuss
Op muốn nhận:Vuốt Phượng Hoàng Luck 10% 2% 20 Cấp Độ

Các Bạn Ghi
Top :2 Sum Mi3Mien
Op muốn nhận:Gậy Bùng Nổ Luck 10% 2%

Các Bạn Ghi
Top :1 Guild HaMy
Op muốn nhận:600 Bless + 600 Soud + 50 Chao

ChayCaXFarm
10-31-2017, 02:19 PM
Adm treck lại nv tonynguyen có đua tô và được top 2 DL

bondn123
10-31-2017, 02:21 PM
Adm treck lại nv tonynguyen có đua tô và được top 2

đã sửa cho bạn nha

ChayCaXFarm
10-31-2017, 02:36 PM
đã sửa cho bạn nha
Anh ơi có được nhận vũ khí chủng tộc khác không anh

bondn123
10-31-2017, 03:24 PM
Anh ơi có được nhận vũ khí chủng tộc khác không anh

khong ban. oi top class nao` nhan qua` class day" nhe

ChayCaXFarm
10-31-2017, 04:06 PM
Top: Guild top 2
Op muốn nhận: 300b600s vào tk chủ Guild BurNIng

0934269884
11-01-2017, 01:10 AM
Top 1: DK
Tên Nv: 1stDauGau
Op muốn nhận: DQN Luck 10% 2% 20 Cấp Độ

GameMaster
11-01-2017, 08:03 AM
Tên nhân vật nữa bạn

ChayCaXFarm
11-01-2017, 12:40 PM
Giuld e top 2 nhận 300b600s vào tk chủ G BurNIng

orient7
11-01-2017, 12:47 PM
tên tài khoản:hoahongdo
tốp 1 ef.
op muốn nhận:vk CTB luck 10% 2% 20 CẤP ĐỘ
tên tai khoản:orient5
tốp 1 mg
op muốn nhận: vk đao hồng long luck 10%2%30 cấp độ

bondn123
11-01-2017, 01:14 PM
Nhận Vật : Poka
Top 2 MG
Đao Hồng Long L 10% 2%

0934269884
11-02-2017, 07:44 AM
nhân vật 1stDauGau chua nhận đc thưởng AD ơi

118118
11-04-2017, 11:23 AM
ID. hehe
Top 2 MG
Nhân Vật. Poka

Nhân vật Poka vẫn chưa nhận dc giải ADM ơi.

DHL Luck Skill 10%2%.

Thanks