PDA

View Full Version : Góp Ý ad bận chưa chuyển sv Thiên Sứ qua Quyền Năng cho mìnhhuyhoang6392
11-17-2017, 10:25 PM
ad chuyển giúp níc bên Thiên Sứ sang Quyền Năng cho mình với
Toàn A e tâm huyết

Nic DK
1.Tên tài khoản sv TS. huyhoang92
2.Tên nhân vật sv TS. BeoDaiCa

1.Tên tài khoản sv QN. huyhoang1
2.Tên nhân vật sv QN. HoangBeo

GameMaster
11-17-2017, 11:54 PM
ad chuyển giúp níc bên Thiên Sứ sang Quyền Năng cho mình với
Toàn A e tâm huyết

Nic DK
1.Tên tài khoản sv TS. huyhoang92
2.Tên nhân vật sv TS. BeoDaiCa

1.Tên tài khoản sv QN. huyhoang1
2.Tên nhân vật sv QN. HoangBeo
Bạn pm sdt cho mình nhé. Mình giúp cho