PDA

View Full Version : Sự Kiện - MU Việt 4 Tổng kết đua top Alphatest Sevẻ Việt 4GameMaster
12-11-2017, 08:48 PM
<tbody>
TOP
PHẦN THƯỞNG


1
100.000 Gcent+
3 Giftcode Vip 1


2
70.000 Gcent +
2 Giftcode Vip 1


3
50.000 Gcent +
1 Giftcode Vip 1


4
30.000 Gcent +


5
20. 000 Gcent +

</tbody>

https://i.imgur.com/sPSyDqq.png

Các bạn chỉ cần tạo đúng tài khoản khi kết thúc Test là nhận giải nhé

Chimto
12-12-2017, 07:02 PM
GM Xem lại Nhân Vật ZzStingzZ chưa nhận được giải ALPHA TEST

nguyenpro
12-12-2017, 07:06 PM
GM Xem lại Nhân Vật RF01 chưa nhận được giải ALPHA TEST