PDA

View Full Version : AD vao TL AE Hoàng Long xem NTN ?112134
12-17-2017, 11:26 AM
AD bảo chuyển SV mà sao BH vẫn chưa thấy đâu. AE bảo là AD nói. nhưng chắc là không làm. Mong AD trả lời thỏa đáng cho AE