PDA

View Full Version : Góp Ý gui ong admin3326
02-03-2018, 08:11 PM
mu thông báo sv2 và sv3 có sự kiện thỏ ngọc, nhung sv3 noPK có đâu?? sv2 thì 1 thằng khoẻ nó đứng như 1 con chó nhe răng cắn những anh em yếu. yêu cầu ông mở sv3 noPK để anh em ks cong bằng như thông báo đi. nếu ko mở sụ kiện cho sv 3 thì ông đóng mẹ nó sự kiên lại đi. bục mình VKL

tuankin1
02-03-2018, 10:26 PM
mu thông báo sv2 và sv3 có sự kiện thỏ ngọc, nhung sv3 noPK có đâu?? sv2 thì 1 thằng khoẻ nó đứng như 1 con chó nhe răng cắn những anh em yếu. yêu cầu ông mở sv3 noPK để anh em ks cong bằng như thông báo đi. nếu ko mở sụ kiện cho sv 3 thì ông đóng mẹ nó sự kiên lại đi. bục mình VKL

upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

GameMaster
02-03-2018, 11:33 PM
mu thông báo sv2 và sv3 có sự kiện thỏ ngọc, nhung sv3 noPK có đâu?? sv2 thì 1 thằng khoẻ nó đứng như 1 con chó nhe răng cắn những anh em yếu. yêu cầu ông mở sv3 noPK để anh em ks cong bằng như thông báo đi. nếu ko mở sụ kiện cho sv 3 thì ông đóng mẹ nó sự kiên lại đi. bục mình VKL
sun 3 nonpk rồi nhé

3326
02-04-2018, 12:54 PM
sun 3 nonpk rồi nhé

sự kiện mùa hè + thỏ ngọc ở sv noPK 3 đã có đâu mà ông thông báo có rồi?? nói ko làm thì nói làm gì. vẫn chỉ có ở sv2 mấy con chó điên cắn dữ quá ko tham gia được. . ông nói 1 đằng làm 1 nẻo? ko chuyên nghiệp tý nào cả.

3326
02-04-2018, 04:21 PM
sự kiện mùa hè + thỏ ngọc ở sv noPK 3 đã có đâu mà ông thông báo có rồi?? nói ko làm thì nói làm gì. vẫn chỉ có ở sv2 mấy con chó điên cắn dữ quá ko tham gia được. . ông nói 1 đằng làm 1 nẻo? ko chuyên nghiệp tý nào cả.

upppppppppppppppppppppp

GameMaster
02-05-2018, 12:10 PM
Sẽ cập nhật lại event vào 15h hnay nhé. Event sẽ được xem ở dâu nhé

3326
02-06-2018, 04:03 PM
Sẽ cập nhật lại event vào 15h hnay nhé. Event sẽ được xem ở dâu nhé

ông ho hứa a

GameMaster
02-07-2018, 10:44 PM
ông ho hứa a
Bạn thông cảm Sever BQT sẽ update vào đợi tới sẽ cập nhật lại vào có thông báo nhé