PDA

View Full Version : Hỏi đáp Cần ADM Hỗ Trợ Cài Đặt Khi vào GameErebus
04-07-2018, 02:26 PM
Tình Hình là Khi Vào Game CPU của mình lúc nào cũng 100% và đơ máy... Đã cài lại win 2 3 lần xong vẫn không dc.... chơi game khác thì bình thường... Bản anti pss này bị sao vây adm hỗ trợ = utrawieu hoặc team w với

GameMaster
04-09-2018, 08:42 AM
Tình Hình là Khi Vào Game CPU của mình lúc nào cũng 100% và đơ máy... Đã cài lại win 2 3 lần xong vẫn không dc.... chơi game khác thì bình thường... Bản anti pss này bị sao vây adm hỗ trợ = utrawieu hoặc team w với
Của bạn vào đc chưa nhỉ