PDA

View Full Version : Góp Ý Mat Long Vuaryan1
04-07-2018, 03:56 PM
ADM check Giùm` Mới mua Cái LV=PCpoint đổi nhân vật. vào` lại. mất' cái LV vs cái' tay Triệu hồn 4%
ten Tai Khoan: aryan3

GameMaster
04-07-2018, 04:28 PM
ADM check Giùm` Mới mua Cái LV=PCpoint đổi nhân vật. vào` lại. mất' cái LV vs cái' tay Triệu hồn 4%
ten Tai Khoan: aryan3
Bạn cho mình thời gian mất.

aryan1
04-07-2018, 04:38 PM
Bạn cho mình thời gian mất.

2h30--2h45 ADM

GameMaster
04-07-2018, 10:15 PM
2h30--2h45 ADM
Ok bạn bạn pm fb để BQT sẽ check lại cho bạn nhé

manucodoc
04-25-2018, 12:25 PM
tk: manucodoc5 sau khi sap nhap sang tk manucodoc2 bi mat 100k gcoint ad kiem tra giup

GameMaster
04-25-2018, 01:31 PM
tk: manucodoc5 sau khi sap nhap sang tk manucodoc2 bi mat 100k gcoint ad kiem tra giup
mất khi nào thế