PDA

View Full Version : Sự Kiện - TarKan Tổng kết đua TOP CLASS máy chủ Thiên SứGameMaster
04-26-2018, 03:02 PM
<tbody>
TOP RF

Phần thưởng


1
LsPrince
1 Wing 2 + Luck


2
keokematuy
1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

</tbody>


<tbody>
TOP DL

Phần thưởng


1
DLHai
1 Wing 2 + Luck


2
Anlonbonhe
1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

</tbody>


<tbody>
TOP DW

Phần thưởng


1
Choson1
1 Wing 2 + Luck


2
LsTieuQuy
1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

</tbody>


<tbody>
TOP DK

Phần thưởng


1
SongVeDem
1 Wing 2 + Luck


2
Dk17
1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

</tbody>


<tbody>
TOP Sum

Phần thưởng


1
ViviAn
1 Wing 2 + Luck


2
JustCaVaNi
1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

</tbody>


<tbody>
TOP MG

Phần thưởng


1
NghiaAKAA


1 Wing 2 + Luck


2
093688264
1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

</tbody>


<tbody>
TOP EF

Phần thưởng


1
HaAnhHP
1 Wing 2 + Luck


2
NgaEm
1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

</tbody>


Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

0969017629
04-26-2018, 03:24 PM
nv HaAnhHP top 1 ef xin nhan w2 luck RF ( doi pen 2%st 3%hp)

lsprince
04-26-2018, 03:33 PM
Ten vn : LsPrince
Top 1 RF
Wing RF + Luck

haanh
04-26-2018, 04:52 PM
nv : ViviAn
top1 Sum
xin nhan Wing luck Sum

tieuquyls9
04-26-2018, 07:47 PM
Ten NV :LsTieuQuy
Top 2 DW
Nhan thuong: Ring bang 4% GST

gagaga
04-26-2018, 08:00 PM
top2 DK
nv DK17
tk ninh3
nhan pen 10%

gaconHD
04-26-2018, 08:07 PM
Top2: keokematuy
Nhan: pen ky nang 10%

davias
04-27-2018, 12:58 AM
Nhân vật : ...JustCaVani
Phần thưởng : ...ring bang
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...5% phan dame

zbluesky0
04-27-2018, 01:07 AM
Nhân vật : DLHai
Phần thưởng : W2 luck

dibo11
04-27-2018, 05:04 AM
Nhân vật : Choson1
Phần thưởng : W2 RF luck
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

gagaga
04-27-2018, 02:44 PM
sao chua trao top ha ad

gagaga
04-27-2018, 09:20 PM
ad k trao top class ak

GameMaster
04-28-2018, 12:02 AM
Xong nhé !!!!!