PDA

View Full Version : Sự Kiện - TarKan Tổng kết đua TOP CLASS máy chủ Thiên SứGameMaster
05-03-2018, 07:44 AM
<tbody>
TOP DW

Phần thưởng


1 Choson1
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11

</tbody>


<tbody>
TOP SUM

Phần thưởng


1 Killing
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11

</tbody>


<tbody>
TOP RF

Phần thưởng


1 SoiBuBam
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11

</tbody>


<tbody>
TOP EFF
Phần thưởng


1 Bufff
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11

</tbody>


<tbody>
TOP DK

Phần thưởng


1 Kenpro
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11

</tbody>


<tbody>
TOP MG

Phần thưởng


1
LucCaChep
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11

</tbody>


<tbody>
TOP DL

Phần thưởng


1
DLHai
Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11

</tbody>

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

Hướng dẫn nhận thưởng :

Đăng nhập Web tài khoản
Chọn nhân vật nhận thưởng
Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event
Nhận Item

dibo11
05-03-2018, 08:10 AM
Nhân vật : Choson1
Phần thưởng : Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11
Dòng hoàn hảo muốn chọn : 10%

0969017629
05-03-2018, 08:11 AM
nv kenpro
top 1 dk
xin nhận vk rồng cấp 2 dw
luck skill 10 % +11

110991
05-03-2018, 09:04 AM
top 1 MG : nhan gay rong cap2 +11 10%

nghja
05-03-2018, 11:54 AM
Nhân vật : Bufff
Phần thưởng : kiem rong cap 2 +11
Dòng hoàn hảo muốn chọn : luck 10%

killing
05-03-2018, 06:31 PM
TNV killing nhận GTN C2 2%

killing
05-04-2018, 12:51 AM
Nhân vật : Killing
Phần thưởng : Vũ khí rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option + 11
Dòng hoàn hảo muốn chọn : 2%