PDA

View Full Version : Góp Ý ADM Xet Xét Class Sumgaochun
09-05-2018, 12:47 PM
- như tiêu đề mong adm xet xét skill hut máu và master cuồng nộ của class SM

- Skill hut máu đam = 1 nửa của skill sock điện :))

- master cuồng nộ : khi chưa + max 2 master cuồng nộ : đam quái 14k -> cộng max 2 master đam 16k ( như vậy là chỉ hơn đc 2k đam ) , trong khi đó master cuồng nộ và cuồng nộ thành thạo dame x2 của SM ( nếu ko x2 sm phế ).

- Mong ADM để ý bài viết và fix lại giúp cho ae SM để săn boss !! xin cảm ơn

GameMaster
09-07-2018, 01:03 AM
- như tiêu đề mong adm xet xét skill hut máu và master cuồng nộ của class SM

- Skill hut máu đam = 1 nửa của skill sock điện :))

- master cuồng nộ : khi chưa + max 2 master cuồng nộ : đam quái 14k -> cộng max 2 master đam 16k ( như vậy là chỉ hơn đc 2k đam ) , trong khi đó master cuồng nộ và cuồng nộ thành thạo dame x2 của SM ( nếu ko x2 sm phế ).

- Mong ADM để ý bài viết và fix lại giúp cho ae SM để săn boss !! xin cảm ơn
Cảm ơn bạn đã đóng góp. BQT sẽ bảo trì vào 2 ngày tới để fix !!!

gaochun
09-07-2018, 01:53 AM
cảm ơn ad lưu ý :D