PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết đua TOP Alphatest máy chủ Quyền NăngGameMaster
05-21-2019, 12:00 AM
<tbody>
TOP
PHẦN THƯỞNG


1
SUMPK (http://localhost/PHUC/mu-viet.vn/admin/topmu.php#)
300.000 Gcent
2
YaSha2 (http://localhost/PHUC/mu-viet.vn/admin/topmu.php#)
200.000 Gcent
3
NungNozPK (http://localhost/PHUC/mu-viet.vn/admin/topmu.php#)
150.000 Gcent
4
Nber1 (http://localhost/PHUC/mu-viet.vn/admin/topmu.php#)
100.000 Gcent


5
NhinCaiGi (http://localhost/PHUC/mu-viet.vn/admin/topmu.php#)
50. 000 Gcent</tbody>


Phần thưởng tóp alphatest sẽ được phát vào 20h ngày 21-05

Lưu ý : các bạn phải tạo tài khoản giống như alphatest.

giang00808
05-21-2019, 07:28 PM
tk:hihihi Top5

myphamachi
05-26-2019, 06:27 PM
tk:hihihi Top5 Em chào chị, em hằng đây ạ. chị, nhớ em ko ạ?