PDA

View Full Version : Sự Kiện Phục Sinh Tổng kết đua top ALL máy chủ Phục SinhGameMaster
08-04-2019, 02:14 PM
<coccocgrammar></coccocgrammar>
<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
1 Lông Vũ hoặc 1 HHHT + 20B 20S
100.000 Gcent2
1 Lông Vũ hoăc 1 HHHT + 10B 10S
70.000 Gcent3 4 5
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT
50.000 Gcent


</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
BiChuyKiem
0
75
First Master
03/08 00:29:22


2
Lassssssss
0
75
First Master
03/08 00:29:55


3
MrKetamin
0
75
First Master
03/08 00:32:40


4
NhocSock
0
75
Dimension Master
03/08 00:36:22


5
HinhSuXom
0
75
First Master
03/08 00:38:40

</tbody>
Các bạn báo danh nhân giải

TÓP : Tên nhân vật
TÓP nhận thưởng

Lasssssss
08-04-2019, 06:07 PM
Tên nhân vật : Lassssss
Top 2 : Nhận lông vũ và 10b10s 70k

f123
08-04-2019, 06:24 PM
tên nv BiChuyKiem tốp 1
Nhận HHHT + 20b 20s 100k wcoin

tunvippro
08-04-2019, 06:25 PM
Tên nv: mrketamin
Giải 3: nhận HHHT + 50.000 Gcent

chemgioqb
08-04-2019, 07:07 PM
Char: HinhSuXom
Top 5 All.. 50k GC + Long vũ ^^

GameMaster
08-05-2019, 12:57 AM
Đã trao giải