PDA

View Full Version : Sự Kiện Phục Sinh Tổng kết đua Class Máy chủ Phục SinhGameMaster
08-07-2019, 09:38 PM
<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option2
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.


</tbody>

TÓP RF

<tbody>
http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/1.png
Lassssssss
0
95
400
First Master

07/08 00:33:20


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/2.png
BiChuyKiem
0
95
400
First Master

07/08 00:40:29


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/3.png
HinhSuXom
0
95
400
First Master

07/08 01:10:40

</tbody>

TÓP DL

<tbody>
http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/1.png
CuCuaLaDo
0
95
400
Lord Emperor

07/08 01:05:14


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/2.png
BiSamSet
0
95
400
Lord Emperor

07/08 01:16:24


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/3.png
KATM
0
95
400
Lord Emperor

07/08 01:33:32

</tbody>
TÓP MG

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/1.png
satthumu5
0
95
400
Duel Master

07/08 03:24:44


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/2.png
sangmcsa
0
95
400
Duel Master

07/08 14:41:15


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/3.png
Doflamingo
0
85
359
Duel Master

07/08 13:10:22

</tbody>
TÓP EF

<tbody>
http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/1.png
Ketamin
0
95
400
Hight Elf

07/08 00:54:40


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/2.png
EmGau
0
95
400
Hight Elf

07/08 01:24:12


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/3.png
zPhanLinhz
0
95
400
Hight Elf

07/08 01:25:38

</tbody>
TÓP DK

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/1.png
RockyCome
0
95
400
Blade Master

07/08 00:47:08


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/2.png
1KiemNatKu
0
95
400
Blade Master

07/08 02:13:43


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/3.png
DKcui
0
95
400
Blade Master

07/08 02:39:33

</tbody>
TÓP DW

<tbody>
http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/1.png
HuyenVu
0
95
400
Grand Master

07/08 01:14:54


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/2.png
ChimTo
0
95
400
Grand Master

07/08 01:40:29


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/3.png
Voldemort
0
95
400
Grand Master

07/08 01:42:29

</tbody>

TÓP SUN
<tbody>
http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/1.png
ThichDuThu
0
95
400
Dimension Master

07/08 00:45:27


http://id.mu-viet.vn/PS/templates/images/ranks/2.png
ChanDai1m1
0
95
400
Dimension Master

07/08 00:52:11
3
CaSyMoiNoi
0
91
392
Dimension Master

07/08 00:00:10

</tbody>

Tổng Tư Lệnh
08-07-2019, 10:06 PM
AD cho hỏi mấy thanh niên đổi giới tính sao cũng đc tính vậy

phanlinh
08-07-2019, 11:12 PM
class ; Ef
NV: zPhanLinhz top 3 ef lấy pen 10%
class : DK
Nv: DKcui top3 đk lấy pen 10%

Lasssssss
08-07-2019, 11:12 PM
Class RF
TNV : Lassssssss
TOP 1 : Nhan NDQL luck 2% GIa tang suc sat thuong

Class RF
TNV : BiChuyKiem
TOP 2 : Nhan NDQL luck 2% GIa tang suc sat thuong

emgau
08-07-2019, 11:34 PM
Clas Ef
TNV EmGau
Top2. Xin Duoc nhan Pen set 10%

lovebabypp
08-07-2019, 11:53 PM
Class: DL
TNV: KATM
Top 3 nhận pen 10%

quanghoaqb
08-08-2019, 12:00 AM
class ; DL
NV: BiSamSet top 2 DL lấy Vu Khi Rong + skill + luck+ 10%

Phan Hùng
08-08-2019, 12:02 AM
AD cho hỏi mấy thanh niên đổi giới tính sao cũng đc tính vậy

Cảm ơn bạn.. TOP DW mình sẽ xem xét lại. Xin lỗi các bạn về sơ suất nhỏ

Tổng Tư Lệnh
08-08-2019, 12:06 AM
Cảm ơn bạn.. TOP DW mình sẽ xem xét lại. Xin lỗi các bạn về sơ suất nhỏ

thế còn thiếu class Sum kìa ad

sangmcsa
08-08-2019, 12:06 AM
ten nv sangmcsa
class magic top 2
nhan : hoa tinh kiem +10%

ten nhan vat satthumu5
class magic top 1
nhan : hoatinh kiem +10 %

emgau
08-08-2019, 12:11 AM
Cảm ơn bạn.. TOP DW mình sẽ xem xét lại. Xin lỗi các bạn về sơ suất nhỏ

ae co gang thuc khuya dua top roi /
do ad k ghi ro doi nv tu ngay nao thi k dc dua top clas
ngay 5/6 da mo sv dau ^^

hieuhoang
08-08-2019, 12:17 AM
ten nv: HuyenVu
class : DW
phan thuong top 2 :gay rong luck skill 10 %

Phan Hùng
08-08-2019, 12:18 AM
thế còn thiếu class Sum kìa ad

Cảm ơn bạn. Mình sẽ bổ sung đầy đủ ko thiếu slot phần thưởng ..

chemgioqb
08-08-2019, 12:19 AM
Class DK top 2 : 1KiemNatKu
nhận kiếm rồng Skill luck 10%

doilathe
08-08-2019, 12:20 AM
Class Top 3 RF: HinhSuXom
Nhận Ring 5% Phản hồi

Tổng Tư Lệnh
08-08-2019, 12:27 AM
class : Sum
tên nv : ThichDuThu
top 1 : lấy Vu Khi Rong + skill + luck+ 10%

luan
08-08-2019, 01:15 AM
class MG: Doflamingo
top 3 : day truyen ky nang 10%

lass Sum: GoldenBoy

top 3: day truyen gio 2%

Phan Hùng
08-08-2019, 02:01 AM
Những ai đổi giới tính trước ngày 25/7 sẽ bị loại khỏi danh sách đual top chủng tộc.. các bạn đọc kỹ Toppic

HieuHaiPhong
08-08-2019, 02:33 AM
Classs Top 2 DW : ChimTo
Nhan Gay Rong Luck 10%

NhoEm
08-08-2019, 02:35 AM
Ten nhan vat :Voldemort Top 3 DW
Nhan Pen 2%

tunvippro
08-08-2019, 03:06 AM
Tên Nv: Ketamin
1 nỏ rồng 2% Gia tăng sức ST

Lasssssss
08-08-2019, 04:42 AM
ten nv sangmcsa
class magic top 2
nhan : hoa tinh kiem +10%

ten nhan vat satthumu5
class magic top 1
nhan : hoatinh kiem +10 %

VL dan choi nam vung` :))

1500
08-08-2019, 07:28 AM
DL CuCuaLaDo
QTTT Luck 2% +Gcoi

NV CaSyMoiNoi
Pen Bang 10%

sangmcsa
08-08-2019, 07:42 AM
VL dan choi nam vung` :))

thang em minh choi ban ak nhan dum no lun :

sangmcsa
08-08-2019, 08:01 AM
ten nv sangmcsa
class magic top 2
nhan : hoa tinh kiem +10%

ten nhan vat satthumu5
class magic top 1
nhan : hoatinh kiem +10 %

hieuhoang
08-08-2019, 08:03 AM
tennv: HuyenVu
top1 DW
gậy rồng luck skill + 10%
vs GC

hope1
08-08-2019, 08:06 AM
Những ai đổi giới tính trước ngày 25/7 sẽ bị loại khỏi danh sách đual top chủng tộc.. các bạn đọc kỹ Toppic

sao không thông báo truoc khi đua top di adm
để ae đõ phải đual.dual xong roi moi thong bao loai / vcc
Bất Công Vcl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NanhTrang
08-08-2019, 12:23 PM
NV: RockyCome
Class: DK
Nhận Kiếm Rồng + L + 10%

voldermort
08-08-2019, 01:51 PM
NV: Voldermort
Class: DW
nhận pen 10%

sangmcsa
08-08-2019, 02:32 PM
ad trao gia dua top class top bang hoi di

TeoXich
08-08-2019, 05:47 PM
Báo cáo ad tình hình như thế này, vì lúc trước mình đã sở hữu 01 cây vũ khí rồng + luck 10%, bây giờ nhân vật đạt được mốc top 2 class với phần thưởng là vũ khí rồng + luck 10% ( y chang như cây mình đang sở hữu). Chính vì vậy nên mình có nguyện vọng được đổi sang vũ khí phụ của class Sum là sách Ma Công + Luck + 2% sức sát thương phép thuật.
Báo cáo hết và xin chân thành cảm ơn ad.
Tên nhân vật : ChanDai1m1
Class : Summoner
Mong muốn nhận : Sách Ma Công + Luck + 2% ( thay cho vũ khí rồng )

hieuhoang
08-08-2019, 06:39 PM
Báo cáo ad tình hình như thế này, vì lúc trước mình đã sở hữu 01 cây vũ khí rồng + luck 10%, bây giờ nhân vật đạt được mốc top 2 class với phần thưởng là vũ khí rồng + luck 10% ( y chang như cây mình đang sở hữu). Chính vì vậy nên mình có nguyện vọng được đổi sang vũ khí phụ của class Sum là sách Ma Công + Luck + 2% sức sát thương phép thuật.
Báo cáo hết và xin chân thành cảm ơn ad.
Tên nhân vật : ChanDai1m1
Class : Summoner
Mong muốn nhận : Sách Ma Công + Luck + 2% ( thay cho vũ khí rồng )

Xin xỏ nhiều vcl :))

tellme
08-08-2019, 08:13 PM
ghi thì không ghi rõ lúc đua song rồi mới ghi ko đc ad làm ăn chán vkl

Tổng Tư Lệnh
08-08-2019, 09:34 PM
AD trao giải đi

quanghoaqb
08-08-2019, 10:34 PM
Trao giai AD oi

hieuhoang
08-08-2019, 10:41 PM
trao giai di ad

GameMaster
08-09-2019, 12:19 AM
Đã trao giải xong cho mọi người ^^ !

HieuHaiPhong
08-09-2019, 01:49 AM
Đã trao giải xong cho mọi người ^^ !

Em Top 2 DW :
Ten nhan vat ChimTo
chưa nhận được ADMIN ơi. Gậy rồng luck 10% và em muốn đổi qua lấy pen 10% mong ADM xem xét

1500
08-09-2019, 06:56 AM
Đã trao giải xong cho mọi người ^^ !

ad xem lai con CaSyMoiNoi minh lay pen 10% sao ad dua pen 2% ad doi lai pen 10 cho minh di minh co pen 2% roi

voldermort
08-09-2019, 10:50 AM
Đã trao giải xong cho mọi người ^^ !

Voldermort top 3 DW
nhận pen 10% vẫn chưa nhận được mà

TeoXich
08-09-2019, 05:35 PM
Đã trao giải xong cho mọi người ^^ !

Nhân vật : ChanDai1m1
Class : Sum
Top 2
Vẫn chưa nhận được bất cứ 1 giải thưởng nào ở thùng đồ nhé. AD kiểm tra lại xem

Phan Hùng
08-10-2019, 12:45 PM
Xong hết rồi nhé, chúc mọi người chơi game vui vẻ!

nguoila8616
10-08-2019, 05:30 PM
Bếp Á đôi hàng Việt Nam chất lượng cao

Công Ty Cổ Phần Thép Á Đông!
– Cung cấp Inox theo mọi mẫu mã – giá rẻ!
* CƠ SỞ VẬT CHẤT: Trang thiết bị đầy đủ nên hàng hóa của mình luôn có chất lượng và giá thành cạnh tranh rất cao.
-Là một nhà bán lẻ uy tín & có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, thiết kế, thi công thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị quầy Bar cho nhiều nhà hàng, trường học, bếp ăn công nghiệp (https://tucomgiare.com/danh-muc/thiet-bi-bep-a/), bếp á công nghiệp (https://inoxadong.com/danh-muc/thiet-bi-bep-a/) tại Việt Nam.
* Trân trọng giới thiệu đến bạn sản phẩm Bếp Á đơn công nghiệp chất lượng cao:
- Chất liêu: Inox nhập khẩu Posco.
- Độ dày: 1.0 mm
- Bề mặt : xước No4
- Bếp gas công nghiệp: 5A1
- Vòi cấp nước
- Chân chỉnh chiều cao
- Hệ thống thoát nước tiện dụng
* Người Việt dùng hàng Việt!* Công ty chúng tôi chuyên Bán buôn sản phẩm bếp công nghiệp (https://inoxadong.com), bếp ăn nhà hàng, bếp ăn khách sạn, bếp ăn khu công nghiệp, bếp ăn trường học...

LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT

Công ty Cổ phần Thép Á Đông
Địa chỉ: 796 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.com - tucomgiare.com