200kVP = 100k Car DT.... sắp tới lại có thêm VP để bán tiếp ^_^ ^_^