Đua Top All Tháng 5 :

Từ 00h ngày 05-05 đến 24h ngày 15-05 23:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Lượng
1
MrAnhKhoa
1 Sét Đồ Cấp 380 + Luck + 1 Option + 11 01
2
MVTruong
1 Sét Đồ Cấp 380 + Luck + 1 Option + 09 01
3
BossK8
1 Sét Đồ Cấp 7 + Luck + 1 Option + 13 01
4 - 5
LsLaoLaBem
ViviAn
1 Sét Đồ cấp 6 + Luck + 1 Option + 13 01Đua Top Danh Vọng :

Từ 00h ngày 05-05 đến 24h ngày 15-05 23:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng Event sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có Điểm Danh Vọng cao nhất
Tính ở Event - Danh Vọng Tháng 5
Top
Phần Thưởng
Lượng
1
SoiBoDoi
Nâng cấp 1 Item lên + 15 [VIP]
Nâng cấp 4 Item lên + 13
01
2
BossK8
Nâng cấp 1 Item lên + 15 [VIP]
Nâng cấp 3 Item lên + 13
01
3
SoiVoDoi
Nâng cấp 1 Item lên + 15 [VIP]
Nâng cấp 2 Item lên + 13
01
4 - 5
MrAnhKhoa
DuaTopDV
Nâng cấp 1 Item lên + 15 [VIP]
Nâng cấp 1 Item lên + 13
01

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"