Đua TOP ALPHA TEST - TARKAN

Thời Gian
13h Ngày 11/11/2018 Kết thúc 17h ngày 12/11/2018


Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : Thiên SứTHÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

TOP PHẦN THƯỞNG
1 300.000 Gcent

2 200.000 Gcent

3 150.000 Gcent

4 100.000 Gcent
5 50. 000 Gcent