Đua TOP ALPHA TEST - LORECIA

Thời Gian
13h Ngày 18/09/2019 Kết thúc 17h ngày 19/09/2019

Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : LORENCIA


THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG
TOP PHẦN THƯỞNG
1 300.000 Gcent

2 200.000 Gcent

3 150.000 Gcent

4 100.000 Gcent
5 50. 000 Gcent