Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 20/09/2019.

Kết thúc lúc: 13h00 ngày 22/09/2019.

Nội dung:


 • 5 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
 • Tính theo thời gian Reset cuối nhanh nhất


Phần thưởng:

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 200.000 Gcent
2 150.000 Gcent
3 4 5 100.000 Gcoin
Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 20/09/2019.

Kết thúc lúc: 24h00 ngày 25/09/2019.

Nội dung:


 • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng ALL Tất CảTOP Phần Thưởng Ghi chú
1 1 Lông vũ hoặc 1 HHHT
150.000 Gcent
2 1 Lông vũ hoặc 1HHHT
100.000 Gcent
3 4 5
100.000 Gcen


Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 20/09/2019.

Kết thúc lúc: 24h00 ngày 30/09/2019.

Nội dung: • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng ALL Tất CảTOP Phần Thưởng Ghi chú
1 1 Lông Vũ hoặc 1 HHHT + 20B 20S
200.000 Gcent
2 1 Lông Vũ hoăc 1 HHHT + 10B 10S
150.000 Gcent
3 4 5 1 Lông vũ hoặc 1 HHHT
100.000 GcentThời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 20/09/2019.

Kết thúc lúc: 24h00 ngày 05/10/2019.

Nội dung: • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Chủng Tộc ( Class) .
 • Lưu ý:Đổi Giới Tính từ 0h ngày 30/09/2019 trở đi sẽ bị loại trong cuộc đua này và đẩy Top dưới lênTOP Phần Thưởng Ghi chú
1 200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
2 Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3 Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.

Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 20/09/2019.

Kết thúc lúc:23h59 ngày 25/09/2018.

Nội dung:


 • Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng
 • Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.Phần thưởng:

Top Nạp Thẻ
Gcoin
2.000.000
3.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 6.000.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Top 1 Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost + Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game

1 Sói Hoàng Kim
Top 2 Cánh cấp 2 + May Mắn + Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Sói Tấn Công
Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2 lên
Cánh cấp 2 + Luck
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Sói Phòng Thủ

- Tặng thêm 25% giá trị nạp tiền khi nạp vào tài khoản ATM
Liên hệ BQT Face Book https://www.facebook.com/muviet2017
Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 20/09/2019.

Kết thúc lúc:24h00 ngày 05/10/2019.

Nội dung:


 • Guild nào có tổng lần reset cáo nhất sẽ dành chiến thắng
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Guild Reset .


Phần thưởng:

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 100B + 100S + 500.000 Gcoin
2 60B + 60S + 300.000 Gcoin
3 60B +60S