(Từ 14h 30-11 đến 17h ngày 02-12)Đua Top Alpha Test

Giải
Phần Thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 , 4 .5 100.000 GcoinLưu ý :
- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức vào 13h ngày 29-9
- Toàn bộ tiền tệ của tài khoản sẽ bị xóa (Gcoin nạp thẻ sẽ được giữ nguyên)
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức