Đua Top Alpha Test

Giải
Phần Thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 , 4 .5 100.000 Gcoin


Phần Thưởng sẽ đc phát vào 17h00 ngày 03/12