Thời gian: Bắt đầu lúc : 00h00 ngày 03/01/2020.

Kết thúc lúc: 24h00 ngày 13/01/2020.

Nội dung:
  • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
  • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng ALL Tất Cả

TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 100B100S
500.000 Gcent
2 50B50S
300.000 Gcent
3 4 5 30B30S
200.000 Gcent

Thời gian: Bắt đầu lúc : 14h00 ngày 03/01/2020.

Kết thúc lúc: 24h00 ngày 18/01/2020.

Nội dung:
  • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
  • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Chủng Tộc ( Class) .
  • Lưu ý:Đổi Giới Tính trở đi sẽ bị loại trong cuộc đua này và đẩy Top dưới lên

TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 Sét đồ cấp 5 + 11 luck skil 1 option
2 Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option +12
3 Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.Thời gian: Bắt đầu lúc : 00h00 ngày 03/01/2020.

Kết thúc lúc:23h59 ngày 08/01/2020.

Nội dung:  • Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng
  • Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

Phần thưởng:

Top Nạp Thẻ
Gcoin
2.000.000
3.000.000 >Gcoin
> 500.0000
Gcent > 5.000.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Top 1 Cánh cấp 2.5 + May Mắn + Manalost + Thêm
Vũ 380 Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 2 Op Tự Chọn
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Đổi lên wing 3
1 Sói Hoàng Kim
Top 2 Cánh cấp 2.5 + May Mắn + Thêm
Vũ 380 Tự Chọn + Skill + 2 Op Tự Chọn
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Đổi lên wing 3
Sói Tấn Công
Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2.5
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Đổi lên wing 3
Sói Phòng Thủ- Tặng thêm 25% giá trị nạp tiền khi nạp vào tài khoản ATM
Liên hệ BQT Face Book https://www.facebook.com/muviet2017

Thời gian: Bắt đầu lúc : 14h00 ngày 03/01/2020.

Kết thúc lúc:24h00 ngày 18/01/2020.

Nội dung:
  • Guild nào có tổng lần reset cáo nhất sẽ dành chiến thắng
  • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Guild Reset .
Phần thưởng:

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 100B + 100S + 500.000 Gcoin
2 60B + 60S + 300.000 Gcoin
3 60B +60S