Giải
Phần Thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 , 4 .5 100.000 Gcoin

Phần thuởng sẽ được phát vào 18:00 ngày 18.01