TOP NẠP THẺ
Phần thưởng
1
SATTHU102
Vũ Khí 380 + 11 Luck skill 1 option
Wing 2 Luck + MNL + 13
1 Bộ Ring Pen 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
2
SHENGLONG
Wing 2 Luck
1 Bộ Ring 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
3
NGUOISOI
Wing 2
4 - 5
DOMDOM
HUYENVU
Wing 2

Top 3 4 5 mình sẽ khuyến mãi chỉ đc nhận 1 wing 2. Tết rồi các bạn pm để được nhận giải nhé