Thông Tin Item
MAP RƠI
Lông Vũ : Tỉ lệ 1%
Thời gian rơi : 00:00 25/01
ICARUS toàn bộ quái vật
Huy Hiệu Hoàng Tộc : Tỉ lệ 1%
Thời gian rơi : 00:00 25/01
ICARUS toàn bộ quái vật
Vũ khí rồng All Class : Tỉ lệ 5%
Rơi từ Open
Kanturu 2 - Kanturu 3
Tỷ lệ ngọc 0,5%
Rơi từ Open
RAKION - Quái IronKnight

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 4 tiếng 1 lần
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày Lorencia,Noria,Tarkan(Ramdom)
Boss Kundun 2-3 24h / 1 lần Item cao cấp Hàng ngày
Kalima 6 - 7
Sky Event 2-3 7:00 13:00 19:00 Exp - Item cao cấp Hàng ngày
Devias (223,63)
Hỗn Nguyên Lâu 2-3 4 tiếng 1 lần Bắt đầu từ 01:00 Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP)
[VIP] Cấp 8 (Khi tiêu điệt đủ 300 - 500 quái sẽ rơi ngọc ở dưới chân)
2-3 2 Tiếng 1 lần Bắt đầu từ 00:00 Quái ít hơn BC vì nhiều khung giờ Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 300 - 500 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người

Huyết Lâu Huyết Lâu (VIP) Cấp 8 (Khi tiêu điệt đủ 300 - 500 quái sẽ rơi ngọc ở dưới chân) 20 Thời gian 08:25 18:25 20:25 22:25 Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 300- 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người

Doppel Tất cả Cả ngày Exp x 2 - Item Exl - PCP Hàng ngày
Mesuda 3-4 9:45 14:45 21:45 Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Tổ Đội Săn Ngọc
(NEW)
20
21h00
Các Loại Ngọc
Hàng Ngày
21:00 Sự kiện diễn ra trong 30 phút Thứ 7 / Chủ Nhật
Đại Chiến Dungegon 3 2 Thời gian: 10:30 - 16:30 - 20:30 Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng Ngày
Tiêu điệt quái có cơ hội nhận các loại ngọc
Summer Event 2-3 03:40 6:40 10:40 15:40 18:40 - 23:40 Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Tại Lost 0 SV: 2-3
Binh Đoàn Người Tuyết 2-3 21:30 Săn vé Satan đổi ra VP mỗi vứ 1000 VP Hàng ngày
Map Stadium (63:114)
Blue Event 2-3 08:40 - 13:40 - 16:40 20:40 Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Tại Lost 0 SV: 2-3
Raklion Event 1 05:30 09:30 - 17:30 - 23:30 Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 20 Cả ngày Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 06:05 - 11:05 - 17:05 - 20:05 Exp x2 Hàng ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Chủ Nhật