Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
Top 1 300.000 Gcoin Phần thưởng được trao vào tài khoản
Top 2 200.000 Gcoin Phần thưởng được trao vào tài khoản
Top 3 100.000 Gcoin Phần thưởng được trao vào tài khoản
Nhoem 0 343 357 Bloody Summoner 18/05 20:56:18
dwww 0 319 319 Soul Master 18/05 20:59:25
ThichKhach 0 229 310 Blade Knight 18/05 22:28:26

Thời gian nhận giải 17h ngày 19/05