TOP
Phần thưởng
1 20B +20S 500.000 Gcoin
2 10B + 10S + 300.000 Gcoin
3 5B + 5S + 200.000 Gcoin
4 - 5 200.000 Gcoin


Giải thưởng sẽ được phát vào 23h ngày hôm nay !!!