Thời gian chuyển Server : 00:00 24/03/2020 - 17:00 25/03/2020
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Link Máy chủ sát nhập qua ( hãy vào tải game và tạo nhân vật ) :: Trang Chủ - Tải Game - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Devias

Lưu ý :

__HƯỚNG DẪN__
Bước 1 : Tải Game bên Mu cần sáp nhập qua..
Bước 2 : Đăng kí tài khoản và tạo nhân vật bên Server cần sát nhập
Bước 3 : Vào máy chủ Mu cũ dồn đồ vào nhân vật chính như hình bên phải -->
Bước 4 : Thoát hẳn game 2 bên không Online bên nào cả trước khi ấn nút Sáp nhập
: Sau khi gộp Sever Hoàn Tất - Ra Web Tài Khoản -> Mục Auto Reset VIP ở Web Reset để lấy Point

Mỗi tài khoản ở server nguồn và server đích chỉ được thực hiện chuyển 1 lần duy nhất..
Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật, cho nên nếu còn bất kì món đồ nào cần chuyển các bạn vui lòng chuyển sang tài khoản khác.
Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Devias trước khi chuyển sang .
Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Devias không nhất thiết trùng với Huyền Thoại . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Huyền Thoại sẽ được thay thế sang Devias .