EVENT ĐUA TOP CLAS CLASS RESET

TOP DW Phần thưởng Gcoin
1
zSongGio
1 Vũ khí rồng luck + Skill 1 option ( Tự Chọn )
2
XFighterDz
200.000 Gcoin
TOP MG Phần thưởng Gcoin
1
DMQuayXe
1 Vũ khí rồng luck + Skill 1 option ( Tự Chọn )
2
KiemThanh
200.000 Gcoin
TOP DL Phần thưởng Gcoin
1
GiaHung
1 Vũ khí rồng luck + Skill 1 option ( Tự Chọn )
2
STzBaoThu
200.000 Gcoin
TOP EF Phần thưởng Gcoin
1
Crown
1 Vũ khí rồng luck + Skill 1 option ( Tự Chọn )
2
LuuDiecPhi
200.000 Gcoin
TOP DK Phần thưởng Gcoin
1
BumBlebee
1 Vũ khí rồng luck + Skill 1 option ( Tự Chọn )
2
zChiPheo
200.000 Gcoin

Các bạn inbox để nhận quà : https://www.facebook.com/muhanoi2010