Thời gian sau khi máy chủ Open
Mở Tính Năng / Sự Kiện Sub
15 ngày Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc 2 - 3 - 4
5 ngày Quái săn Zen ( 20.000.000 Zen/1v Đá Hộ Mệnh) all server, map Kanturu 7,
Sau 15 ngày Boss Medusa 2,3 Map Vulcanus
Sau 30 ngày Boss Kundun 1
Sau 30 ngày Sky Event 2,3
Sau 15 ngày Ralkion Event (Nhện) 1
Sau 60 ngày Ép Cánh 2.5 20
Sau 90 ngày Ép Cánh Cấp 3 20
Sau 45 ngày Công Thành Chiến 19
Sau 40 ngày Master max 400 Điểm
10 ngày đầu mở 100 Điểm
10 Ngày tiếp theo mở 100 Điểm
10 ngày tiếp theo mở 100 Điểm
10 Ngày tiếp theo mở 10 Điểm
Tất Cả
Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 4 tiếng 1 lần
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày Lorencia,Noria,Tarkan(Ramdom)
Boss Kundun 2-3 12h / 1 lần Item cao cấp Hàng ngày
Kalima 6 - 7
Sky Event 2-3 7:00 13:00 19:00 Exp - Item cao cấp Hàng ngày
Devias (223,63)
Hỗn Nguyên Lâu 2-3 4 tiếng 1 lần Bắt đầu từ 01:00 Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP)
[VIP] Cấp 8 (Khi tiêu điệt đủ 300 - 500 quái sẽ rơi ngọc ở dưới chân)
2-3 2 Tiếng 1 lần Bắt đầu từ 00:00 Quái ít hơn BC vì nhiều khung giờ Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 300 - 500 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Huyết Lâu Huyết Lâu (VIP) Cấp 8 (Khi tiêu điệt đủ 300 - 500 quái sẽ rơi ngọc ở dưới chân) 2.3 Thời gian 02:25 18:25 20:25 22:25 Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 300- 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người

Doppel Tất cả Cả ngày Exp x 2 - Item Exl - PCP Hàng ngày
Đầm Lầy Chết 3-4 11:45 19:45 23:30 Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Map SwampOfPeace
Tổ Đội Săn Ngọc
(NEW)
20
21h00
Các Loại Ngọc
Hàng Ngày
21:00 Sự kiện diễn ra trong 30 phút Thứ 7 / Chủ Nhật
Đại Chiến Quỷ Vương 20 Thời gian: 10:15 - 16:15 - 20:15 Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng Ngày
Aida 2
Summer Event 2-3 06:40 15:40 18:40 - 23:40 Các Loại Ngọc Hàng Ngày
LostTower 0
Lorencia ( 185 : 105)
Blue Event 2-3 09:40 - 12:40 - 20:40 Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lorencia Toàn Máp
LostTower ( 58 : 112)
Raklion Event 1 05:00 - 13:00 - 23:00 Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 20 Cả ngày Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 06:05 - 11:05 - 17:05 - 20:05 Exp x2 Hàng ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Chủ Nhật
Sự Kiện PK 20 21:20 Các loại ngọc Hàng ngày
BOSS Medusa 2 và 3 Hồi sinh sau 24h kể từ lúc bị giết Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Map Vulcanus, gõ /move vulcanus để vào map


Thông tin cần biết :