Thời gian sau khi máu chủ Open
Mở Tính Năng / Sự Kiện Sub
10 ngày Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc 2 - 3
10 ngày Boss Quỷ Vương 20
Sau 15 ngày Boss Medusa ( Vucalus ) 2 - 3
Sau 30 ngày Boss Kundun ( Kalima 6 7 ) 2 -3
Sau 30 ngày Sky Event 2 -3
Sau 14 ngày Imperial (Vé CN) Tất cả
Sau 20 ngày Ralkion Event (Nhện) 1
Sau 60 ngày Ép Cánh 2.5 1
Sau 75 ngày Ép Cánh Cấp 3 1
Sau 40 ngày Công Thành Chiến 20
Sau 75 ngày Cộng Hưởng 2 Option 20
Sau 40 ngày Max Master 400
Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 4 tiếng 1 lần
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày Lorencia,Noria,Tarkan(Ramdom)
Boss Kundun 2-3 12h / 1 lần Item cao cấp Hàng ngày
Kalima 6 - 7
Sky Event 2-3 7:00 13:00 19:00 Exp - Item cao cấp Hàng ngày
Devias (223,63)
Hỗn Nguyên Lâu 2-3 4 tiếng 1 lần Bắt đầu từ 01:00 Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP)
[VIP] Cấp 8 (Khi tiêu điệt đủ 300 - 500 quái sẽ rơi ngọc ở dưới chân)
2-3 2 Tiếng 1 lần Bắt đầu từ 00:00 Quái ít hơn BC vì nhiều khung giờ Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 300 - 500 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Huyết Lâu Huyết Lâu (VIP) Cấp 8 (Khi tiêu điệt đủ 300 - 500 quái sẽ rơi ngọc ở dưới chân) 2.3 Thời gian 02:25 18:25 20:25 22:25 Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 300- 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người

Doppel Tất cả Cả ngày Exp x 2 - Item Exl - PCP Hàng ngày
Đầm Lầy Chết 3-4 11:45 19:45 23:30 Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Map SwampOfPeace
Tổ Đội Săn Ngọc
(NEW)
20
21h00
Các Loại Ngọc
Hàng Ngày
21:00 Sự kiện diễn ra trong 30 phút Thứ 7 / Chủ Nhật
Đại Chiến Quỷ Vương 20 Thời gian: 10:15 - 16:15 - 20:15 Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng Ngày
Aida 2
Summer Event 2-3 06:40 15:40 18:40 - 23:40 Các Loại Ngọc Hàng Ngày
LostTower 0
Lorencia ( 185 : 105)
Blue Event 2-3 09:40 - 12:40 - 20:40 Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lorencia Toàn Máp
LostTower ( 58 : 112)
Raklion Event 1 05:00 - 13:00 - 23:00 Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 20 Cả ngày Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 06:05 - 11:05 - 17:05 - 20:05 Exp x2 Hàng ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Chủ Nhật
Sự Kiện PK 20 21:20 Các loại ngọc Hàng ngày
BOSS Medusa 2 và 3 Hồi sinh sau 24h kể từ lúc bị giết Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Map Vulcanus, gõ /move vulcanus để vào map


Thông tin cần biết :